Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-06

Securitas: SECURITAS AB DELÅRSRAPPORT Januari-september 2019

JULI-SEPTEMBER 2019
· Försäljning 28 214 MSEK (25 821)
· Organisk försäljningstillväxt 4 procent (6)
· Rörelseresultat före avskrivningar 1 574 MSEK (1 452)
· Rörelsemarginal 5,6 procent (5,6)
· Jämförelsestörande poster -60 MSEK (-268), hänförligt till IS/IT-programmen
· Vinst per aktie 2,56 SEK (2,07)
· Vinst per aktie, före jämförelsestörande poster 2,68 SEK (2,61)

JANUARI-SEPTEMBER 2019
· Försäljning 82 642 MSEK (74 643)
· Organisk försäljningstillväxt 5 procent (6)
· Rörelseresultat före avskrivningar 4 241 MSEK (3 829)
· Rörelsemarginal 5,1 procent (5,1)
· Jämförelsestörande poster -126 MSEK (-268), hänförligt till IS/IT-programmen
· Vinst per aktie 6,82 SEK (6,24)
· Vinst per aktie, före jämförelsestörande poster 7,07 SEK (6,78)
· Fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld 0,18 (0,12)

Koncernchefens kommentarer

Den organiska försäljningstillväxten i koncernen var 4 procent (6)
under det tredje kvartalet och 5 procent (6) under de första nio
månaderna. Den goda organiska försäljningstillväxten supporterades av
Nordamerika och Iberoamerika, medan den dämpades av de tidigare
kommunicerade kontraktsförlusterna i Europa. Vi har det starkaste
erbjudandet av säkerhetstjänster och vi växte snabbare än
säkerhetsmarknaden generellt under de första nio månaderna.

Avseende det makroekonomiska klimatet så ser vi en inbromsning i några
viktiga marknader under det andra halvåret av 2019. Försäljningen av
säkerhetslösningar och elektronisk säkerhet ökade med 11 procent
under de första nio månaderna, och representerar nu 21 procent av
koncernens totala försäljning.

Rörelsemarginalen under det tredje kvartalet var oförändrad på 5,6
procent (5,6). Den var också oförändrad under de första nio månaderna
på 5,1 procent (5,1), med ett bra resultat i Nordamerika och
Iberoamerika. Villkoren på arbetsmarknaden är alltmer utmanande i
alla våra geografier, och att hantera pris- och lönebalansen kommer
fortsätta att vara ett fokusområde under hela året och in i 2020.
Rörelsemarginalen stöddes av kostnadsbesparingsprogrammet i Europa
som initierades under 2018, vilket utvecklades enligt plan.

Det valutajusterade rörelseresultatet ökade med 5 procent under de
första nio månaderna.

Vinst per aktie under de första nio månaderna var, justerat för
valutakursförändringar och jämförelsestörande poster, något sämre än
förra året, negativt påverkad av en högre effektiv skattesats i USA
och av en negativ nettoeffekt från IFRS 16.

Rörelsens kassaflöde och fritt kassaflöde förbättrades jämfört med de
första nio månaderna föregående år. Vårt fokus på att förbättra
kassaflödet har gett resultat men fortsätter att vara högprioriterat
i samtliga affärssegment.

Vi driver omvandlingen
Vi fortsätter att driva implementeringen av de två
omvandlingsprogrammen som kommer att leda till ökad effektivitet,
modernisering och innovation. Medan den positiva effekten av dessa
program fortfarande är ett par år fram i tiden, så utvecklas
verkställandet av programmen enligt plan.

Att erbjuda integrerade säkerhetslösningar till våra kunder utgör en
viktig del av vår strategi, och vi fortsätter att bygga en starkare
förmåga inom teknik för att möjliggöra ytterligare tillväxt. Vår
ambition är att öka försäljningen av säkerhetslösningar och
elektronisk säkerhet som andel av koncernens totala försäljning under
kommande år. I en tid när vi ser avtagande tillväxt i vissa
ekonomier, parat med löneinflation, är det viktigare än någonsin att
kunna erbjuda lösningar som ett alternativ till våra kunder för att
öka kundvärdet och hantera den totala kostnaden.

Under det andra halvåret arbetar vi också med de viktiga
ledartransitionerna som tidigare kommunicerats. Vi arrangerar en
kapitalmarknadsdag i Stockholm den 5 december där vi kommer att
berätta mer om vår strategi och möjlighet ges också att träffa några
av Securitas ledare.

Magnus Ahlqvist
VD och koncernchef

PRESENTATION AV DELÅRSRAPPORTEN
Analytiker och media är välkomna att delta i en telefonkonferens den 6
november 2019 kl 9.30, där Securitas VD och koncernchef Magnus
Ahlqvist och finansdirektör Bart Adam presenterar rapporten och
svarar på frågor. Telefonkonferensen kommer också att ljudsändas via
Securitas hemsida. För att delta i telefonkonferensen under mötet,
vänligen ring fem minuter innan mötet börjar, från:

USA: + 1 855 269 2605
Sverige: + 46 8 519 993 55
Storbritannien: + 44 203 194 0550

Ljudsändningen av telefonkonferensen kan följas på denna länk:
www.securitas.com/sv/investerare/webbsandningar/. En inspelad version
av ljudsändningen kommer att vara tillgänglig på
www.securitas.com/sv/investerare/webbsandningar/ efter
telefonkonferensen.

FÖR YTTERLIGARE INFORMATION KONTAKTA:
Micaela Sjökvist, Chef investerarrelationer,
+ 46 761167443

KALENDER FINANSIELL INFORMATION
6 februari 2020, ca kl 13.00 Helårsrapport januari-december 2019
7 maj 2020, ca kl 13.00 Delårsrapport januari-mars 2020
7 maj 2020 kl 16.00 Årsstämma 2020
29 juli 2020, ca kl 13.00 Delårsrapport januari-juni 2020
3 november 2020, ca kl 13.00 Delårsrapport januari-september 2020

För ytterligare information om Securitas IR-aktiviteter, se
www.securitas.com/investerare/finansiell-kalender

OM SECURITAS
Securitas har en ledande ställning inom säkerhetsbranschen med en
stark lokal och global marknadsnärvaro. Vi bedriver för närvarande
verksamhet i 58 länder och har 370 000 medarbetare. Våra verksamheter
har organiserats enligt en decentraliserad struktur och består av tre
affärssegment: Security Services North America, Security Services
Europe samt Security Services Ibero-America. Vi har också verksamhet
i Afrika, Mellanöstern och Asien, vilka utgör divisionen AMEA.
Securitas har kunder inom många olika branscher och kundsegment och
kundernas storlek varierar från kvartersbutiken på hörnet till
globala mångmiljardföretag. Säkerhetslösningar baserade på kundens
behov skapas genom olika kombinationer av stationär bevakning, mobil
bevakning och fjärrövervakning, elektronisk säkerhet, brandskydd och
trygghetslösningar samt riskhantering för företag. Securitas kan
hantera varje kunds unika och specifika utmaningar på
säkerhetsområdet. Vi specialanpassar våra lösningar efter de behov
som finns i just den kundens bransch. Securitas är börsnoterat i
Large Cap-segmentet på Nasdaq Stockholm.

Koncernens strategi
Vår strategi är att erbjuda kompletta säkerhetslösningar som
integrerar alla våra kompetenser. Tillsammans med våra kunder
utvecklar vi optimala och kostnadseffektiva lösningar som är
anpassade efter kundernas behov. Detta ger ökat värde till kunderna
och resulterar i starkare, längre kundrelationer och förbättrad
lönsamhet.

Koncernens finansiella mål
Securitas fokuserar på två finansiella mål. Det första har med
resultaträkningen att göra: en genomsnittlig ökning av vinsten per
aktie med 10 procent per år. Det andra målet rör balansräkningen:
fritt kassaflöde i förhållande till nettoskuld på minst 0,20.

Denna information är sådan som Securitas AB är skyldigt att
offentliggöra enligt

EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl 08.00
onsdagen den 6 november 2019.

Securitas AB (publ.)
Box 12307, 102 28 Stockholm
Besöksadress: Lindhagensplan 70
Telefon: +46 10 470 30 00. Fax: +46 10 470 31 22
Organisationsnummer: 556302-7241
www.securitas.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/securitas/r/securitas-ab-delarsrapport-januar...
https://mb.cision.com/Main/1062/2954626/1136267.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.