Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-21

SelectImmune: Kommuniké från Årsstämman i SelectImmune Pharma AB

Igår, den 20 november 2019, hölls årsstämma i SelectImmune Pharma AB.
Nedan följer en sammanfattning av de beslut som fattades. Samtliga
beslut fattades enhälligt.

Fastställande av resultaträkning och balansräkning samt
resultatdisposition

Stämman beslutade att fastställa resultaträkning samt balansräkning
enligt den framlagda årsredovisningen. Stämman beslutade att
disponera bolagets resultat enligt styrelsens förslag i
årsredovisningen. Vidare beslutades att ingen utdelning lämnas för
räkenskapsåret 2018/2019.

Ansvarsfrihet

Beslutades att bevilja styrelsens ledamöter och den verkställande
direktören ansvarsfrihet för den tid den vid stämman framlagda
årsredovisningen omfattar. I detta beslut deltog inte styrelsens
ledamöter eller den verkställande direktören.

Fastställande av antalet styrelseledamöter, styrelsesuppleanter och av
antalet revisorer samt fastställande av arvoden åt styrelsen och
revisorerna

Stämman beslutade att styrelsen skall bestå av fyra ledamöter utan
suppleanter samt att det skall utses en revisor utan suppleant.
Stämman beslutade vidare att styrelsearvode ska uppgå till sammanlagt
högst 275 000 kronor, med följande fördelning: Ordföranden skall inte
erhålla styrelsearvode, omvalda styrelseledamöter skall erhålla 100
000 kronor vardera och nyvald styrelseledamot 75 000 kronor.
Beslutades att arvode till revisor ska utgå enligt godkänd räkning.

Val av styrelse och revisor

Beslutades att för tiden till slutet av nästa årsstämma utse Catharina
Svanborg, Gabriela Godaly, Helena Lomberg, samt Carl-Johan
Wachtmeister till styrelseledamöter. Beslutades även att utse
Catharina Svanborg till styrelsens ordförande. Vidare beslutades att
för tiden till nästa årsstämma utse det registrerade revisionsbolaget
Ernst & Young AB. Ernst & Young har meddelat att de kommer att utse
revisorn Magnus Karlström till huvudansvarig revisor.

För mer information, kontakta:

Catharina Svanborg

Styrelseordförande SelectImmune Pharma AB

Tel: +46 709 42 65 49

E-post: catharina.svanborg@med.lu.se

Fredrik Herslow

VD SelectImmune Pharma AB

Tel: +46 70 591 15 44

E-post: fredrik.herslow@selectImmune.com

SelectImmune Pharma är ett läkemedelsbolag vars aktier är noterade på
Spotlight Stock Market. Bolagets mål är att driva utvecklingen av nya
infektionsterapier, som genom stimulans av immunsystemet kan erbjuda
alternativ till antibiotika.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/selectimmune/r/kommunike-fran-arsstamman-i-se...
https://mb.cision.com/Main/18423/2969486/1147909.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.