Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-06-27

Selena Oil & Gas Holding AB: Beslut vid Årsstämman den 25 juni 2014

Fastställande av framlagda räkenskaper och disposition av resultatet för 2013

Årsstämman beslöt att fastställa framlagda resultat och balansräkningar för
moderbolaget och koncernen samt fastställa det framlagda förslaget till
dispositionen av resultat.

Ansvarsfrihet för styrelseledamöter och VD för verksamhetsåret 2013

Aktieägare som representerade mer än tio procent av antalet aktier och röster
i bolaget röstade mot att bevilja ansvarsfrihet till styrelseledamöterna
Nadezhda Popova, Yuri Gusev, Oleg Popov, Dmitry Ermakov, Aleksejs Rjabijs,
Lars Bergström, Jürgen Lamp, Indrek Rahumaa, Per-Olof Sjöstedt, Poul Waern
och Staffan Torstensson samt bolagets VD Magnus Stuart för verksamhetsåret
2013, medförande att ansvarsfrihet inte beviljades.

Val av ny styrelse revisor och arvoden till styrelse och revisor

Årsstämman beslöt i linje med framlagt förslag, omvälja styrelseledamöterna
Lars Bergström, Indrek Rahumaa, Jürgen Lamp, PeO Sjöstedt, och Paul Waern.
Det noterades att Staffan Thorstensson avböjt omval. PricewaterhouseCoopers
AB utsågs till Bolagets revisorer, med Martin Johansson som huvudansvarig
revisor intill årsstämman 2015.

Arvode till styrelsen fastställdes till SEK 125,000 per ledamot samt till SEK
150 000 till styrelsens ordförande. Arvode till revisor utgår enligt godkänd
räkning.

Bemyndigande att besluta om nyemissioner

Årsstämman beslöt lämna styrelsen mandat att besluta om nyemissioner i
enlighet med framlagt förslag.

Valberedning

Årsstämman beslöt anta de framlagda principerna för att inrätta en
valberedning.

Framläggande av rapport över särskild granskning

Vid årsstämman framlades rapport över särskild granskning, upprättad enligt
beslut från årsstämman 2013.

För mer information kontakta:

Magnus Stuart, VD,

tele +46 706 211 350, e-post:magnus.stuart@selenaoil.com

Selena Oil&Gas Holding AB (publ) (tidigare Emitor Holding AB) är verksamt inom
exploatering, produktion och transport av olja och gas i Volga-Ural regionen
i Ryssland, med Perm som centrum. Bolagets aktier är tillfälligt inte föremål
för publik handel, men Bolaget följer alla regler, praxis och policy som om
Bolaget skulle ha varit föremål för notering. Selena Oil&Gas Holding AB är i
en process för att söka ny publik notering Mangold Fondkommission fungerar
liksom tidigare som företagets rådgivare för publik information.

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.