Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-03-10

Selskabsmeddelelse 14/2016: Overallokeringsretten delvist udnyttet i forbindelse med børsnoteringen af Scandinavian Tobacco Group. Samlet størrelse på udbudd

SELSKABSMEDDELELSE

Nr. 14/2016

MÅ IKKE OFFENTLIGGØRES, DISTRIBUERES ELLER UDLEVERES - HVERKEN HELT ELLER
DELVIST OG HVERKEN DIREKTE ELLER INDIREKTE - I ELLER TIL USA, CANADA,
AUSTRALIEN ELLER JAPAN
Denne meddelelse udgør ikke et prospekt, og intet i denne meddelelse
indeholder et udbud af værdipapirer. Ingen bør købe eller tegne værdipapirer
i Scandinavian Tobacco Group A/S ("STG" eller "Selskabet"), medmindre dette
sker på grundlag af oplysninger i det prospekt, der er offentliggjort af STG
i forbindelse med udbuddet og optagelse af værdipapirerne til handel og
officiel notering på Nasdaq Copenhagen A/S ("Nasdaq Copenhagen").

København, 10. marts 2016

Overallokeringsretten delvist udnyttet i forbindelse med børsnoteringen af
Scandinavian Tobacco Group. Samlet størrelse på udbuddet øget til DKK 3.586
mio.

Under henvisning til selskabsmeddelelse nr. 4 af 10. februar 2016 vedrørende
fastsættelse af udbudskursen i forbindelse med udbuddet af aktier i STG
("Udbuddet") og prospektet offentliggjort af STG den 28. januar 2016,
meddeler STG i dag, at Nordea Markets (division of Nordea Bank Danmark A/S),
som er Stabiliseringsagent i forbindelse med Udbuddet, på vegne af
Emissionsbankerne har udnyttet overallokeringsretten delvist på 260.187
aktier til udbudskursen på DKK 100 per aktie over for Selskabets
storaktionærer, hvis ultimative ejere er Augustinus Fonden, Det Obelske
Familiefond og Swedish Match AB.

Således vil det samlede antal udbudte aktier i forbindelse med Udbuddet udgøre
35.860.187 stk. aktier, hvorved det samlede udbud forøges til DKK 3.586 mio.

J. P. Morgan Securities plc er Lead Global Coordinator, og J. P. Morgan
Securities plc er sammen med Deutsche Bank AG, London-filial, og Nordea
Markets (division af Nordea Bank Danmark A/S) Joint Global Coordinators og
Joint Bookrunners i udbuddet, og Carnegie Investment Bank, filial af Carnegie
Investment Bank AB (publ), Sverige, er Co-Lead Manager i udbuddet. FIH
Partners A/S fungerer som finansiel rådgiver for STG.

For yderligere information kontakt venligst:

Forespørgsler fra medier:
Kaspar Bach Habersaat, Director of Group Communications, telefon: +45 7220
7152
ellerkaspar.bach@st-group.com.

Forespørgsler fra investorer:
Torben Sand, Head of Investor Relations, telefon: +45 7220 7126
ellertorben.sand@st-group.com.

Om Scandinavian Tobacco Group

Scandinavian Tobacco Group A/S er sammen med sine dattervirksomheder
("Koncernen
") en af verdens førende producenter af cigarer og traditionel pibetobak.
Koncernen fremstiller desuden finskåren tobak og sælger tobaksrelateret
tilbehør.

Koncernen fremstiller og sælger 3 mia. cigarer og 5.000 tons pibetobak og
finskåren tobak årligt. Scandinavian Tobacco Group vurderer, at det er det
eneste selskab i verden, der har et strategisk kernefokus på fremstilling og
distribution indenfor alle disse tobakskategorier.

Scandinavian Tobacco Group har en førende position på markedet for
maskinfremstillede cigarer i Europa, markedet for håndrullede cigarer i USA,
markedet for internet- og katalogbaseret detailsalg af cigarer i USA,
markedet for traditionel pibetobak på globalt plan samt på udvalgte markeder
for fintskåren tobak.

Med en diversificeret portefølje bestående af mere end 200 varemærker har
Scandinavian Tobacco Group et et komplementerende sortiment af etablerede
globale og lokale varemærker.

Inden for cigarsegmentet omfatter porteføljen Café Crème, La Paz, Macanudo,
CAO, Partagas (USA) og Cohiba (USA). Pibetobaksmærkerne omfatter Captain
Black, Erinmore, Borkum Riff og W.Ø. Larsen, mens de førende varemærker inden
for finskåren tobak inkluderer Bugler, Break, Escort, Bali Shag og
Tiedemanns.

Koncernen havde pr. 31. december 2015 ca. 8.100 medarbejdere i den
Dominikanske Republik, Honduras, Nicaragua, Indonesien, Europa, New Zealand,
Australien, Canada og USA.

For yderligere information henvises tilwww.st-group.com.
Vigtig meddelelse

Kopier af denne meddelelse udarbejdes ikke og må ikke distribueres eller
sendes til USA, Canada, Australien eller Japan.

Denne meddelelse udgør ikke et udbud af værdipapirerne til offentligheden i
USA. De heri beskrevne værdipapirer må ikke udbydes eller sælges i USA, (1)
medmindre de registreres (eller er undtaget fra registrering) i henhold til
USA'sSecurities Act of 1933
med efterfølgende ændringer, og (2) medmindre de udbydes eller sælges af
udstederen eller af en forvalter (eller en tilknyttet virksomhed), der er
registreret sombroker-dealer
i henhold til USA'sSecurities Exchange Act of 1934
. Scandinavian Tobacco Group A/S har ikke til hensigt at registrere nogen
del af udbuddet af værdipapirerne i USA eller at gennemføre et offentligt
udbud af værdipapirerne i USA.

I enhver EØS-medlemsstat (bortset fra Danmark), som har implementeret Direktiv
2003/71/EF med efterfølgende ændringer (sammen med alle gældende
implementeringsforskrifter i medlemslandet benævnt "Prospektdirektivet"), er
denne selskabsmeddelelse alene rettet mod og henvendt til kvalificerede
investorer i den pågældende medlemsstat som defineret i Prospektdirektivet.

Denne meddelelse udgør ikke et udbud af værdipapirerne til offentligheden i
UK. Der hverken er eller vil blive godkendt noget prospekt vedrørende
værdipapirerne i UK. Denne meddelelse henvender sig alene til (i) personer
uden for UK eller (ii) personer, der erinvestment professionals
som defineret i artikel 19, stk. 5, i UK'sFinancial Services and Markets Act
2000 (Financial Promotion) Order 2005
("Bekendtgørelsen"), og (iii) virksomheder med høj nettoformue samt andre
personer, der lovligt kan modtage denne meddelelse, og som er omfattet af §
49, stk. 2, (a)-(d), i Bekendtgørelsen (samlet benævnt "Relevante Personer").
De i denne meddelelse beskrevne investeringsaktiviteter vil kun kunne
foretages af Relevante Personer. Personer, som ikke er Relevante Personer,
bør ikke handle på grundlag af eller i tillid til dette dokument eller dets
indhold.

Stabilisering/FCA

I forbindelse med udbuddet vil Nordea Bank Danmark A/S ("Stabilising Manager")
(eller agenter, der optræder på vegne af Stabilising Manager) kunne
overallokere værdipapirer eller effektuere transaktioner med henblik på at
understøtte markedskursen på værdipapirerne på et højere niveau, end hvad der
ellers ville være gældende. Der er dog ingen garanti for, at Stabilising
Manager (eller agenter, der optræder på vegne af Stabilising Manager) vil
foretage stabiliserende handlinger. En eventuel stabiliserende handling vil
tidligst kunne påbegyndes på datoen for påbegyndelse af handel med og
officiel notering af værdipapirerne på Nasdaq Copenhagen og vil, hvis
påbegyndt, kunne bringes til ophør på et hvilket som helst tidspunkt, men
skal slutte senest 30 dage efter datoen for påbegyndelse af handel med og
officiel notering af værdipapirerne.

J. P. Morgan Securities Ltd. er Lead Global Coordinator og fungerer sammen med
Deutsche Bank AB, London-filial, og Nordea Markets (division af Nordea Bank
Danmark A/S) som Joint Global Coordinators og Joint Bookrunners i Udbuddet,
og Carnegie Investment Bank, filial af Carnegie Investment Bank AB (publ),
Sverige, er Co-Lead Manager i Udbuddet. Joint Global Coordinators, Joint
Bookrunners og Co-Lead Manager og disses tilknyttede virksomheder
repræsenterer udelukkende Scandinavian Tobacco Group A/S og de sælgende
aktionærer og ingen andre i forbindelse med udbuddet. De anser ikke nogen
andre for at være deres respektive klienter i relation til udbuddet, og de er
ikke ansvarlige over for andre end Scandinavian Tobacco Group A/S og de
sælgende aktionærer for at yde den beskyttelse, der ydes til deres respektive
klienter, og de er heller ikke ansvarlige for at yde rådgivning i relation
til udbuddet, indholdet af denne meddelelse eller nogen transaktion, aftale
eller andet forhold, hvortil der henvises i denne meddelelse.

I forbindelse med Udbuddet kan Joint Global Coordinators, Joint Bookrunners og
Co-Lead Manager og deres tilknyttede virksomheder som investorer for egen
regning købe aktier, og i den egenskab kan de beholde, købe, sælge, tilbyde
at sælge eller på anden måde handle for egen regning med sådanne aktier og
andre værdipapirer i Scandinavian Tobacco Group A/S eller tilknyttede
investeringer i forbindelse med udbuddet eller på anden måde. Enhver
henvisning i prospektet til de aktier, der udbydes, købes, placeres eller på
anden måde handles med, skal således læses som omfattende ethvert udbud, køb,
placering eller handel foretaget af sådanne Joint Global Coordinators og
Joint Bookrunners samt Co-Lead Manager og enhver af disses tilknyttede
virksomheder, der fungerer som investorer for egen regning. Joint Global
Coordinators, Joint Bookrunners og Co-Lead Manager har ikke til hensigt at
oplyse omfanget af sådanne investeringer eller transaktioner, ud over hvad
der følger af eventuelle lovgivningsmæssige eller tilsynsmæssige
oplysningsforpligtelser.

De oplysninger, udtalelser og fremadrettede udsagn, der er indeholdt i denne
meddelelse, gælder kun pr. datoen for denne meddelelse og vil kunne blive
ændret uden varsel.

Pressemeddelelse (PDF)
http://hugin.info/171738/R/1993597/733986.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Scandinavian Tobacco Group A/S via Globenewswire

HUG#1993597

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.