Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2021-11-04

Selskabsmeddelelse nr. 109, 2021 - Auktion over obligationer i Nordea Kredit Realkreditaktieselskab.

I forbindelse med refinansiering af Nordea Kredits EURIBOR3 baserede lån pr. 1. januar 2022 gennemføres en elektronisk auktion 24. november 2021.

Nordea Kredit refinansierer lånene i særligt dækkede realkreditobligationer (SDRO), og auktionen gennemføres af Nordea Bank.

ObligationerISIN: DK0002052497
Navn: NDAEURIBOR3 OA25RF

AuktionenAuktionen foregår på NASDAQ Copenhagens auktionsdelmarked.

Bemærk at udbuddet vil ske ved anvendelse af participant NOA.

Obligationerne sælges til kurs 100,20, og der bydes på et rentetillæg, som skal tillægges referencerenten ved den løbende kuponfastsættelse.

Obligationernes kupon pr. 1. januar 2022 fremkommer således: 3 måneders EURIBOR, der fastsættes den 23. december 2021 multipliceres med 365/360, hvorefter der reguleres for rentetillæg. Renten afrundes til 2 decimaler.

Investor gøres opmærksom på, at det ved auktionen fastsatte rentetillæg er gældende i hele obligationens løbetid.

Ved auktionen anvendes det hollandske auktionsprincip og auktionstypen "hidden call". Det indebærer, at alle bud under skæringstillægget vil blive afregnet det fulde beløb med det fastsatte tillæg. For bud på skæringstillægget kan der blive tale om pro rata tildeling. Bud over skæringstillægget vil ikke få nogen tildeling.

AuktionsdatoAuktionen foregår onsdag den 24. november 2021.

RatingObligationens rating er AAA hos Standard & Poor's.

LCR kategori2A

BeløbEUR 280 mio. Beløbet vil blive opskrevet i VP fredag den 19.

november 2021.

KursObligationerne sælges til kurs 100,20

Øvrige vilkårNordea Kredit er ikke forpligtet til at afhænde hele det udbudte beløb på auktionen.

Nordea Kredit kan vælge at ændre den planlagte salgsperiode, herunder udskyde eller helt aflyse det planlagte salg.

Bud/afregningAuktionen åbner kl. 09.00 og lukker kl. 10.45. Der vil ske tildeling af accepterede bud senest kl. 10.55.             

Der bydes på rentetillægget, og det vil være muligt at lægge bud ind med to decimaler.

ValørSalget afregnes med valør den 3. januar 2022.

Spot valørInvestorer tilbydes at modtage obligationer erhvervet på auktionerne med spot-valør, såfremt investor leverer udløbende EUR obligationer i Nordea Kredit til Nordea Bank Abp. Ombytning aftales med Peter Brag eller Arni Karstin Bjarnason dagligt inden kl. 14.00.

DeltagereBud kan afgives af alle med adgang til det danske auktionsdelmarked på NASDAQ Copenhagen.

Bud kan i tilfælde af tekniske problemer afgives til Nordea Markets. Kontaktpersoner er Jacob Revsbech på telefon 33 33 1643 og Brian Christophersen på telefon 33 33 16 93.

Yderligere spørgsmål besvares ved henvendelse til Nordea Long Term Funding, Peter Brag på telefon 33 33 16 63 eller Arni Karstin Bjarnason på telefon 33 33 18 21.

Venlig hilsen

Nordea Kredit Realkreditaktieselskab

Författare Cision