Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-02-06

Selvaag Bolig ASA: Selvaag Bolig ASA: Invitasjon til presentasjon av resultater for fjerde kvartal 2019

Selvaag Bolig ASA offentliggjør resultater for fjerde kvartal 2019
onsdag 12. februar klokken 07.00.

Kvartalsrapport og presentasjon vil være tilgjengelig på selskapets
hjemmeside www.selvaagboligasa.no og www.newsweb.no, samt via
nyhetstjenester.

CEO Rolf Thorsen og finansdirektør Sverre Molvik vil presentere
selskapets resultater klokken 08.30 på Høyres Hus, Stortingsgaten 20
i Oslo. Lett frokost serveres fra klokken 08.00.

Presentasjonen overføres via webcast. Link til webcast er tilgjengelig
på selskapets hjemmeside. Det blir mulig å stille spørsmål via web.

For mer informasjon:
Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked Selvaag
Bolig ASA

Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele
verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger.
Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og
fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og
Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og
erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor
er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/no/selvaag-bolig-asa/r/selvaag-bolig-asa--invita...

Författare Cision News