Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-23

Selvaag Bolig ASA: Selvaag Bolig ASA: Selvaag Bolig har inngått transaksjonsavtaler for gjennomføring av salg av tomtebank...

Selvaag Boligs generalforsamling godkjente 9. desember 2019 inngåelse
av avtalen om salg av store deler av selskapets tomtebank til Urban
Property. Selskapene har i dag inngått avtaler om gjennomføring av
transaksjonen.

Transaksjonsavtalene er inngått i tråd med informasjon offentliggjort
i Selvaag Boligs børsmelding 18. november 2019 og på vilkår som
godkjent av generalforsamlingen. Gjennomføring av transaksjonen er
planlagt rundt 21. januar 2020.

Generalforsamlingen har tildelt styret i Selvaag Bolig fullmakt til å
beslutte utdeling av utbytte i tilknytning til transaksjonen.
Utbyttet skal utbetales etter gjennomføring. Styret forventer å
treffe endelig beslutning om utbytte og datoer for betaling rundt 21.
januar 2020, med etterfølgende utbetaling til aksjeeierne rundt 30.
januar 2020.

Separat melding om nøkkelinformasjon for utbetaling av utbytte vil bli
offentliggjort så snart endelige datoer er fastsatt.

En oppdatert presentasjon med mer utfyllende informasjon er vedlagt
denne meldingen.

For mer informasjon:

Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked, Selvaag
Bolig ASA

Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no
Rolf Thorsen, CEO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 901 19 373, e-post: rt@selvaagbolig.no

Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele
verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger.
Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og
fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og
Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og
erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor
er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven
§5-12

Viktig informasjon

Denne meldingen er ikke og utgjør ikke en del av noe tilbud om å
selge, eller en anmodning om å tilby å kjøpe noen verdipapirer
utstedt av Selvaag Bolig ASA ("Selskapet").

Denne meldingen er ikke gjort tilgengelig og kan ikke distribueres til
noen jurisdiksjoner hvor slik distribusjon ville være ulovlig eller
kreve registrering eller andre tiltak.

Verdipapirene omtalt i denne meldingen har ikke og vil ikke blir
registrert under amerikansk verdipapirlovgivning, U.S. Securities Act
av 1933, slik den gjelder til enhver tid ("Securities Act"), og kan
derfor ikke blir tilbudt eller solgt i USA uten registrering eller et
tilgjengelig unntak fra registreringskrav under Securities Act og i
henhold til gjeldende amerikanske staters verdipapirlovgivning.

Enkelte uttalelser inkludert i denne meldingen inneholder
fremtidsrettet informasjon, inkludert uttalelser relatert til
guiding, projeksjoner og estimater, uttalelser om ledelsens planer,
mål og strategier, samt uttalelser angitt med "forventet",
"forutsatt", "planlagt", "målsetning", "foreslått", "ønsket", eller
liknende uttalelser. Selv om Selskapet mener at forventningene
reflektert i slik fremtidsrettet informasjon er fornuftige er disse
uttalelsene basert på flere antakelser og estimater som, i deres
natur, involverer risiko og usikkerhet. Flere faktorer kan medføre
eller resultere i at faktiske resultater avviker betydelig fra de som
er forutsett i en fremtidsrettet uttalelse og påvirke i hvilken grad
en spesifikk forutsatt hendelse blir realisert. Selskapet fraskriver
seg enhver forpliktelse til å oppdatere eller redigere enhver
fremtidsrettet uttalelse, enten som resultat av ny informasjon,
fremtidige hendelser eller annet.

Informasjonen, uttalelser og fremtidsrettet informasjon i denne
meldingen gjelder per datoen for meldingen, og kan endres uten
ytterligere varsel. Selskapet påtar seg ingen forpliktelse til å
revidere, oppdatere noen informasjon i meldingen, herunder bekrefte
eller offentliggjøre revisjoner av fremtidsrettede uttalelser for å
være tilpasset hendelser eller omstendigheter som oppstår i
tilknytning til innholdet av denne meldingen.

Denne meldingen er offentliggjort utelukkende for informasjonsformål
og er ikke ment å erstatte utøvelse av uavhengig vurdering. Meldingen
er ikke ment som investeringsråd og skal ikke under noen omstendighet
blir benyttet eller ansett som et tilbud om å selge, eller en
anmodning om et tilbud om å kjøpe noen verdipapirer eller en
anbefaling om å kjøpe eller selge noen verdipapirer utstedt av
Selskapet.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/no/selvaag-bolig-asa/r/selvaag-bolig-asa--selvaa...
https://mb.cision.com/Main/17615/2997903/1166765.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.