Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-18

Selvaag Bolig ASA: Selvaag Bolig ASA: Selvaag Bolig vil rendyrke boligutviklingsvirksomheten og betale ut et ekstraordinært...

Selvaag Bolig foreslår for generalforsamlingen å selge store deler av
selskapets tomtebank til Urban Property. Selskapene blir langsiktige
og strategiske samarbeidspartnere og Selvaag Bolig vil ha
forkjøpsrett og opsjon på tilbakekjøp av tomtene. Transaksjonen er på
3,4 milliarder kroner, og om lag to milliarder kroner vil bli
utbetalt som et ekstraordinært utbytte. Det tilsvarer 22 kroner per
aksje.

Styreleder i Selvaag Bolig Olav H. Selvaag sier at transaksjonen vil
gjøre det mulig å rendyrke kjernevirksomheten til Selvaag Bolig og
synliggjøre verdiene.

- Selvaag Bolig skal drive med boligutvikling. Vi ønsker derfor å
rendyrke dette og skiller derfor ut tomtebanken i et eget selskap. Vi
mener at dette også vil gjøre det enklere å sette riktig verdi på
selskapet fordi verdiskapingen i den daglige driften i større grad
synliggjøres, sier Selvaag.

Urban Property kjøper hoveddelen av Selvaag Boligs eksisterende
tomteportefølje basert på en oppdatert markedsverdi satt av en
uavhengig verdivurderer. Merverdien er på linje med vurderingen som
ble kommunisert på Selvaag Boligs kvartalspresentasjon i februar
2019. Urban Property skal også ha forkjøpsrett på alle nye tomter
Selvaag Bolig ønsker å utvikle. Selvaag Bolig vil kjøpe tomtene
tilbake trinnvis.

CFO Sverre Molvik i Selvaag Bolig sier at transaksjonen vil redusere
kapitalbindingen i selskapet betraktelig og etablere et langsiktig og
strategisk finansieringssamarbeid som styrker Selvaag Boligs
konkurransekraft ved fremtidige tomtekjøp.

- Vi vil fortsatt ha tilgang til de samme tomtene som før, men kjøpe
ut disse i takt med utvikling. Selvaag Bolig skal fortsette med
akkvisisjonsarbeid som før, men Urban Property skal eie tomtene frem
til de er byggeklare. Det vil være fordelaktig både med tanke på vår
egenkapitalbinding og muligheter for vekst fordi kapitalbindingen
knyttet til tomter nå blir liggende i Urban Property istedenfor i
Selvaag Bolig. Det vil også bidra til en mer effektiv finansiering av
Selvaag Boligs virksomhet, noe som vil bedre evnen til å levere
verdier til både kunder og aksjonærer, sier Molvik.

Selvaag Boligs ambisjon vil fortsatt være å utbetale høye og stabile
utbytter til sine eiere. Siden 2013 har Selvaag Bolig utbetalt 14,30
kroner per aksje i utbytte. I 2018 var samlet årlig utbytte på hhv.
4,50 kroner. For første halvår 2019 ble det betalt utbytte på 2,0
kroner per aksje.

- Vi skal fortsette å skape verdier, som kommer våre eiere til gode
både i form av aksjekursutvikling og utbytte to ganger i året. Når
transaksjonen gjennomføres vil vi i tillegg utbetale 22 kroner per
aksje i ekstraordinært utbytte. Fremover vil Selvaag Boligs ordinære
utbyttekapasitet i forhold til resultat også potensielt kunne bli
bedre. Selskapet kan forventes å ha en høyere avkastning på
egenkapital, og ikke lenger ha behov for å benytte opptjent
egenkapital til kjøp av tomter, sier Molvik.

CEO Rolf Thorsen sier at samarbeidet med Urban Property vil gi Selvaag
Bolig bedre tilgang til nye tomter, ruste selskapet for videre vekst
og gi økt fokus på kjernevirksomhet.

- Denne transaksjonen vil både ruste selskapet for vekst og gjøre det
mulig for oss å ha økt operasjonell fokus. Dette er svært positiv for
både Selvaag Bolig og selskapets eiere, sier Thorsen.

Urban Property er en ny selskapsstruktur som er satt opp for å kjøpe
og eie Selvaag Boligs tomter. Eierne av Urban Property vil være Oslo
Pensjonsforsikring AS, Equinor Pensjon, Selvaag AS og Rema Etablering
Norge AS.

Det vil bli avholdt informasjonsmøte for analytikere klokken 10.00 og
informasjonsmøte for aksjonærer og media klokken 13.00 i
Munkedamsveien 45, 0250 Oslo.

Se vedlagt presentasjon for utdypende informasjon. Det vises også til
innkalling til ekstraordinær generalforsamling som er distribuert i
en separat børsmelding. Alt materiell publiseres også på selskapets
nettider www.selvaagboligasa.no

For mer informasjon:
Sverre Molvik, CFO, Selvaag Bolig ASA
Telefon: +47 401 00 585, e-post: smo@selvaagbolig.no

Kristoffer Gregersen, konserndirektør kommunikasjon og marked, Selvaag
Bolig ASA

Telefon: +47 957 75 593, e-post: kgr@selvaagbolig.no
Selvaag Bolig ASA er et boligutviklingsselskap som styrer hele
verdikjeden fra kjøp av tomt til salg av nøkkelferdige boliger.
Selskapet har til enhver tid flere tusen boliger under utvikling, og
fokuserer på vekstområdene i og rundt Stor-Oslo, Bergen, Stavanger og
Trondheim. Selvaag Bolig viderefører Selvaags 70 år lange historie og
erfaring, og har et bredt utvalg boligtyper. Selskapets hovedkontor
er på Ullern i Oslo.

www.selvaagboligasa.no

Denne opplysningen er informasjonspliktig etter verdipapirhandelloven
§5-12

Viktig informasjon

Denne meldingen er ikke og utgjør ikke en del av noe tilbud om å
selge, eller en anmodning om å tilby å kjøpe noen verdipapirer
utstedt av Selvaag Bolig ASA ("Selskapet").

Denne meldingen er ikke gjort tilgengelig og kan ikke distribueres til
noen jurisdiksjoner hvor slik distribusjon ville være ulovlig eller
kreve registrering eller andre tiltak.

Verdipapirene omtalt i denne meldingen har ikke og vil ikke blir
registrert under amerikansk verdipapirlovgivning, U.S. Securities Act
av 1933, slik den gjelder til enhver tid ("Securities Act"), og kan
derfor ikke blir tilbudt eller solgt i USA uten registrering eller et
tilgjengelig unntak fra registreringskrav under Securities Act og i
henhold til gjeldende amerikanske staters verdipapirlovgivning.

Enkelte uttalelser inkludert i denne meldingen inneholder
fremtidsrettet informasjon, inkludert uttalelser relatert til
guiding, projeksjoner og estimater, uttalelser om ledelsens planer,
mål og strategier, samt uttalelser angitt med "forventet",
"forutsatt", "planlagt", "målsetning", "foreslått", "ønsket", eller
liknende uttalelser. Selv om Selskapet mener at forventningene
reflektert i slik fremtidsrettet informasjon er fornuftige er disse
uttalelsene basert på flere antakelser og estimater som, i deres
natur, involverer risiko og usikkerhet. Flere faktorer kan medføre
eller resultere i at faktiske resultater avviker betydelig fra de som
er forutsett i en fremtidsrettet uttalelse og påvirke i hvilken grad
en spesifikk forutsatt hendelse blir realisert. Selskapet fraskriver
seg enhver forpliktelse til å oppdatere eller redigere enhver
fremtidsrettet uttalelse, enten som resultat av ny informasjon,
fremtidige hendelser eller annet.

Informasjonen, uttalelser og fremtidsrettet informasjon i denne
meldingen gjelder per datoen for meldingen, og kan endres uten
ytterligere varsel. Selskapet påtar seg ingen forpliktelse til å
revidere, oppdatere noen informasjon i meldingen, herunder bekrefte
eller offentliggjøre revisjoner av fremtidsrettede uttalelser for å
være tilpasset hendelser eller omstendigheter som oppstår i
tilknytning til innholdet av denne meldingen.

Denne meldingen er offentliggjort utelukkende for informasjonsformål
og er ikke ment å erstatte utøvelse av uavhengig vurdering. Meldingen
er ikke ment som investeringsråd og skal ikke under noen omstendighet
blir benyttet eller ansett som et tilbud om å selge, eller en
anmodning om et tilbud om å kjøpe noen verdipapirer eller en
anbefaling om å kjøpe eller selge noen verdipapirer utstedt av
Selskapet.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/no/selvaag-bolig-asa/r/selvaag-bolig-asa--selvaa...
https://mb.cision.com/Public/17615/2966565/86518422aba3082d.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.