Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-08-09

Semafo upprepar prognos

Det kanadensiska gruvbolaget Semafo redovisar ett resultat efter skatt på 9,3 miljoner dollar för det andra kvartalet 2017 (7,1). Resultatet per aktie uppgick till 0:03 dollar (0:02). Nettoresultatet lyftes av valutavinster om 6,1 miljoner dollar och en positiva skatteffekt om netto 3,5 miljoner dollar.

Rörelseresultatet blev -0,8 miljoner dollar (14,4).

Intäkter från guldförsäljning uppgick till 59,3 miljoner dollar (76,6).

Kvartalets guldproduktion om 47.600 uns är känd sedan tidigare.

Bolaget behåller sin produktionsprognos om 190.000-205.000 guld samt kostnadsprognosen på 920-960 dollar per uns.