Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-28

SEMCON: Ökad försäljning och förbättrat resultat

Sedan den första januari har Semcon en ny marknadsanpassad
organisation inom ingenjörstjänster vilken har mottagits positivt av
våra anställda och kunder. Året har startat med en
försäljningstillväxt och resultatförbättring jämfört med förra året.
Efterfrågan förväntas successivt att förbättras och vi ser fortsatt
positivt på utvecklingen för 2014.

· Rörelsens intäkter uppgick till 704 Mkr (626) och den organiska
tillväxten blev 10 %

· Rörelseresultatet uppgick till 41 Mkr (35) vilket gav en
rörelsemarginal på 5,9 % (5,6)

· Resultat efter skatt uppgick till 30 Mkr (25)
· Resultat per aktie efter utspädning blev 1,63 kr (1,38)
· Soliditeten uppgick till 52 % (50)
· Avkastning på eget kapital blev 15 % (21)
Intäkter och resultat
Rörelsens intäkter ökade med 78 Mkr och uppgick till 704 Mkr (626)
vilket gav en organisk tillväxt på 10 %. Försäljningstillväxten
kommer från en förbättrad efterfrågan men också att det i vissa
projekt ingår en större andel inköp av varor och tjänster.
Rörelseresultatet förbättrades med 6 Mkr och uppgick till 41 Mkr (35)
vilket gav en rörelsemarginal på 5,9 % (5,6). Finansnettot uppgick
till -1 Mkr (-1) vilket gav ett resultat före skatt på 40 Mkr (34).
Kvartalets skattekostnad uppgick till -10 Mkr (-9). Resultat efter
skatt uppgick till 30 Mkr (25) och resultat per aktie efter
utspädning blev 1,63 kr (1,38).

Finansiell ställning
Rörelsens kassaflöde från den löpande verksamheten uppgick till -51
Mkr (-17) och koncernens likvida medel uppgick till 51 Mkr (55).
Därutöver hade koncernen outnyttjade kreditlöften om 309 Mkr (336)
per den 31 mars. Investeringar i hårdvara, licenser samt
kontorsinventarier och utrustning uppgick till 7 Mkr (4). Det egna
kapitalet uppgick till 666 Mkr (599) och soliditeten till 52 % (50).
Koncernens nettolåneskuld har under det senaste året minskat med 32
Mkr och uppgick till 49 Mkr (81). Skuldsättningsgraden uppgick till
0,1 ggr (0,1). Räntetäckningsgraden blev 14 ggr (25).

Personal och organisation
Antal anställda den 31 mars var 3 042 (2 969) och antal medarbetare i
tjänst var 2 902 (2 867). Inom respektive affärsområde var antalet
anställda följande: Engineering Services Nordic 1 085 (1 079),
Engineering Services Germany1 088 (1 079), Engineering Services
International 343 (287) och Product Information 526 (524).

Framtidsutsikter
Kundernas utvecklingsbehov är fortsatt stort och efterfrågan förväntas
successivt att förbättras. Semcon ser fortsatt positivt på
utvecklingen för 2014.

Semcon är ett internationellt teknikföretag inom ingenjörstjänster och
produktinformation. Vi har cirka 3 000 medarbetare med djup
erfarenhet från många olika branscher. Vi utvecklar teknik,
produkter, anläggningar och informationslösningar utmed hela
utvecklingskedjan och erbjuder även en mängd tjänster och produkter
inom bland annat kvalitet, utbildning och metodikutveckling. Semcon
ökar kundernas försäljning och konkurrenskraft genom innovativa
lösningar, design och genuin ingenjörskonst. Verksamheten bedrivs
från 2014 i fyra affärsområden: Engineering Services Nordic,
Engineering Services Germany, Engineering Services International och
Product Information. Koncernen har en omsättning på 2,5 miljarder
kronor och verksamhet på fler än 45 orter i Sverige, Tyskland,
Storbritannien, Brasilien, Kina, Ungern, Indien, Spanien och
Ryssland.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/semcon/r/okad-forsaljning-och-forbattrat-resul...
http://mb.cision.com/Main/1934/9575477/237862.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.