Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-03-14

SEMCON: ÖKAT DIGITALT FOKUS NÄR SEMCON STRUKTURERAR OM

Semcons största affärsområde Engineering Services omstruktureras för
att vara bättre anpassat till marknadens förändringar. Syftet är att
tydligare möta kundernas framtida behov och slutanvändarnas
föränderliga beteenden med hela affärsområdets erbjudande i samtliga
regioner och branscher. Samtidigt stärks det digitala erbjudandet
vilket skapar förutsättningar för ökad tillväxt.

- För att ta nästa steg i vår resa måste vi anpassa vår struktur för
att ännu tydligare adressera våra kunders behov vid utvecklandet av
framtida produkter och tjänster. Den nya strukturen inom
affärsområdet gör oss än mer kundfokuserade och möjliggör en
accelererad tillväxt inom prioriterade erbjudanden och branscher.
Samtidigt skapar vi en effektivare organisation för att fortsatt
stärka vår lönsamhet, genom bland annat ett ökat digitalt fokus,
säger Markus Granlund, vd och koncernchef för Semcon.

Den nya strukturen är ett resultat av en omfattande analys för att
möta både kunders och slutanvändares framtida behov. Verksamheten i
Sverige delas upp i tre divisioner och övriga marknader (Norge,
England, Brasilien, Indien) placeras i divisionen International.
Samtidigt stärks det digitala erbjudandet genom en ny division,
Digital Services, som stöttar samtliga regioner med digital
spetskompetens inom bland annat AI, autonomi och User Experience
(UX).

- Nu får varje division ett tydligare kund- och leveransansvar vilket
gör att vi kan erbjuda vår expertis mot en bredare marknad, samtidigt
som vi utvecklar vårt digitala fokus ytterligare. Det ger även
möjligheter för ökat samarbete mellan regioner och marknader där hela
affärsområdets kompetens används fullt ut, säger Daniel Rundgren,
affärsområdeschef Engineering Services.

Ett mer decentraliserat ansvar med större team och ökad effektivitet
medför en viss övertalighet inom främst supportfunktioner.
Kostnaderna för omstruktureringen bedöms uppgå till cirka 6 miljoner
kronor, varav cirka 2 miljoner belastar rörelseresultatet i första
kvartalet och återstoden tas i andra kvartalet. Besparingarna får
snabbt genomslag och förväntas redan under 2019 överstiga kostnaderna
för omstruktureringen, vilket sammantaget innebär en marginellt
positiv effekt på resultatet för helåret 2019. De totala årliga
besparingarna förväntas uppgå till cirka 10 miljoner kronor med full
effekt 2020.

I och med förändringen och den utökade digitala inriktningen så byter
affärsområdet även namn till Engineering & Digital Services. Totalt
ingår drygt 1400 personer i affärsområdet som under 2018 omsatte 1
371 miljoner kronor med ett rörelseresultat som uppgick till 104
miljoner kronor. Den nya organisationen träder i kraft den 1 april
2019.

Informationen är sådan som Semcon AB är skyldig att offentliggöra
enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande
den 14 mars 2019, kl. 08.15 (CET).

För mer information, vänligen kontakta:

Per Nilsson, kommunikations- och marknadschef, Semcon
Tel: +46 (0) 739-737 200 Email: per.nilsson@semcon.com

Semcon är ett internationellt teknikföretag som utvecklar produkter
baserat på mänskliga behov och beteenden. Genom att alltid utgå från
slutanvändaren stärks kundernas konkurrenskraft, eftersom den som vet
mest om användarens behov skapar bäst produkter och tydligast nytta
för människor. Semcon samarbetar främst med företag inom branscherna
fordon, industri, energi och life science. Med över 2100
specialiserade medarbetare finns förmåga att ta hand om hela
produktutvecklingscykeln. Från strategi och teknikutveckling till
design och produktinformation. Semcon grundades 1980 i Sverige och
har kontor på fler än 30 platser i åtta olika länder. År 2018 omsatte
koncernen 1,8 miljarder kronor. Läs mer på semcon.com
(https://semcon.com/sv/)

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/semcon/r/okat-digitalt-fokus-nar-semcon-struk...
https://mb.cision.com/Main/1934/2762881/1006963.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.