Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-11-14

SensoDetect AB: Delårsrapport för 2016-01-01 till 2016-09-30

· Sammanfattning av delårsrapport

Perioden (2016-01-01 - 2016-09-30)
· Nettoomsättningen uppgick till 0 (4) kkr. ?
· Resultat efter finansiella poster var -5 559 (-5 947) kkr. ?
· Resultat per aktie* uppgick till cirka -0,31 (-0,33) kr. ?
· Soliditeten** uppgick per den 30 september 2016 till 61 % (77 %).

Tredje kvartalet (2016-07-01 - 2016-09-30) ?
· Nettoomsättningen uppgick till 0 (4) kkr. ?
· Resultat efter finansiella poster var -1 780 (-1 560) kkr. ?
· Resultat per aktie* uppgick till -0,10 (-0,09) kr.

* Periodens resultat dividerat med 17 920 526 aktier per 2016-09-30.

** Eget kapital dividerat med totala tillgångar.

Med "Bolaget" eller "SensoDetect" avses SensoDetect AB (publ) med
organisationsnummer 556682-7464.

Styrelseordförande VD Pär Henriksson kommenterar

Den 17:e juni tillträdde jag posten som styrelseordförande i
SensoDetect. Styrelsen vitaliserades efter genomförande av en
genomlysning av bolaget såväl tekniskt, organisatoriskt som
ekonomiskt. Nu har några intensiva månader passerat, det har varit en
slitsam tid. Nu har vi inte bara en genomtänkt plan för hur
förändringasarbetet skall genomföras utan också tagit det första
steget i enlighet med denna plan genom att utse Johan Olson till VD.
Planen har presenterats för styrelsen som antagit denna i sin helhet.

Som tidigare meddelats har planeringen inför de nu pågående
aktiviteterna har pågått en längre tid. En mycket kompetent
entreprenörsgrupp har ställt sig helhjärtat positiva till planen. Det
är inte minst glädjande att Johan Källstrand, en av Bolagets
ursprungliga grundare och tillika en av upphovsmännen till
SensoDetect® BERA, tar en aktiv del i detta förändringsarbete. Johan
kan produkten, känner marknaden och är en otrolig entreprenör. Jag
delar hela gruppens entusiasm, vi konstaterar att det är en utmaning
men att det är oerhört inspirerande att få en möjlighet att operativt
stötta och leda SensoDetect mot framgång och att få tillföra den
kunskap och erfarenhet som finns i gruppen.

Personligen har jag arbetat aktivt med utvecklingen av SensoDetect®
BERA-systemet på konsultbasis och följt bolaget sedan 2006. Jag vet
att det finns en marknad med ett tydligt behov. Bolagets potential är
stor något som också affärspressen konstaterade när SensoDetect
placerades på den prestigefyllda listan över Sveriges 33 mest lovande
företag. Jag känner ett moraliskt ansvar och vill bidra till att
SensoDetect får tillbaka den position och värdering som bolaget
förtjänar. Framför allt vill jag att alla patienter skall få tillgång
till den nytta som vår teknik kan bidra med i form av objektivitet
och snabbhet som beslutsstöd vid bedömning av vanliga psykiska
åkommor. SensoDetect® BERA kan utgöra ett viktigt vapen i kampen mot
det växande behovet och de växande köerna inom psykiatrin.
SensoDetect ligger rätt i tiden, ny teknik och e-hälsa är nödvändig
för effektivisera vården och höja kvalitén.

Den riktade nyemission som avslutades i början av juli, blev
fulltecknad och tillförde bolaget cirka 3 MSEK före
emissionskostnader. Denna emission var ett led i de
finansieringsaktiviteter där även en företrädesemission ingick.
Företrädesemissionen blev övertecknad till cirka 215 procent och
tillförde bolaget cirka 2,2 MSEK före emissionskostnader. Vi är
givetvis mycket nöjda med det positiva utfallet. Dessvärre skedde ett
beklagligt beräkningsmisstag hos en extern rådgivare i samband med
tilldelningen av aktier i företrädesemissionen. En uppmärksam
aktieägare påtalade misstaget som, efter intensiva diskussioner med
rådgivaren, korrigerades genom ytterligare en mindre riktad
nyemission till dem som till följd av misstaget tilldelades för få
aktier - och även denna nyemission fulltecknades.

Den 8:e november meddelas att Johan Olson, 45 år, entreprenör och
företagare, har accepterat erbjudandet att gå in som VD i
SensoDetect. Därmed är en viktig punkt i förändringsarbetet
genomförd. Johan har rätt bakgrund och erfarenhet, han har varit
verksam som konsult med bland annat SensoDetect som kund. Johans
skall som daglig ledare genomföra den framtagna förändringsplanen
tillsammans med personalen och med stöd av styrelsen när han
tillträder den förste december. Johan har varit verksam inom
Medicinsk Teknik, IT, mm i såväl Sverige som i utlandet. Han har
arbetat aktivt med olika EU-frågor där han bland annat hjälpt företag
att få olika former av EU-stöd, under senare tid har han fungerat som
EU-kommissionens coach för SME:s i Sverige.

Själv känner jag Johan mycket väl, vi har arbetat tillsammans under
många år inte minst med SensoDetect. Johan är en person fylld av
energi och idéer, han är fokuserad, envis och tar inte nej som ett
svar. Johans marknadsinriktning och goda kontakt med aktörer runt om
i Europa kommer att underlätta i den fortsatta processen. Hans
kunskaper inom det regulatoriska området och kvalitetssäkring är en
klar poäng. Det faktum att Johan känner såväl personalen, produkten
som marknaden kan bli direkt avgörande. Johan är den vitamininjektion
som SensoDetect behöver, jag är glad att Johan släppt andra
engagemang till förmån för uppdraget som VD för SensoDetect.

Med Johan som tillträdande VD, en person som är väl insatt, känner
bolaget och delar min syn på bolagets potential, känner jag stor
tillförsikt inför framtiden.

Pär Henriksson

Styrelseordförande

SensoDetect Aktiebolag (publ)

Tillträdande VD Johan Olson - replik

Jag har accepterat uppdraget att leda SensoDetect av flera skäl. Det
främsta skälet är att jag, liksom investerargruppen, vet att
marknaden behöver SensoDetects produkt. Jag har hjälpt SensoDetect
sedan 2006, då jag tillsammans med Pär Henriksson deltagit i
utvecklingen av den första "kommersiella" versionen av SD BERA.
Företaget befinner sig nu i ett läge där jag kan göra nytta och lyfta
blicken mot en mer internationell marknad. Investerargruppen har
tagit fram en plan, i denna har bland annat erbjudandet och
affärsmodellen setts över, bolaget kommer att fokusera på den
internationella marknaden. Efter att ha tagit del av planen som
investerargruppen presenterat bedömer jag och vi är på rätt väg såväl
tekniskt som affärsmässigt, mitt uppdrag är att genomföra. Jag skall
bygga en stabil grund för SensoDetect och se till att bolaget nu på
allvar ger sig ut på marknaden och berättar att vi finns. För såväl
mig, investerargruppen och bolaget är transparens viktigt. Jag kommer
att se till att marknaden får rikligt med information. Det kommer att
bli en spännande resa!

Johan Olson

Tillträdande VD

SensoDetect Aktiebolag (publ)

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sensodetect-ab/r/delarsrapport-for-2016-01-01-...
http://mb.cision.com/Main/11594/2121782/589192.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.