Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-07-20

SensoDetect AB: Förändringsarbete och vision, på kort och lång sikt

Som nytillträdd Styrelseordförande och ledare för förändringsarbetet i
SensoDetect vill jag med detta PM presentera mej och berätta vad som
händer i bolaget, vart vi är på väg och hur vi löser VD frågan nu och
på sikt.

Som tidigare meddelats har Martin Terins, VD SensoDetect, den 5 juli
lämnat in sin avskedsansökan. Efter diskussioner har styrelsen
tillsammans med Martin Terins beslutat att Martin skall kvarstå som
VD tills en lämplig efterträdare är identifierad, avgående VD står
till styrelsens förfogande till den 4 oktober. Under denna period
kommer alla operativa beslut att fattas i samråd med
styrelseordföranden. Rekryteringsarbetet är påbörjat.

Den nytillträdda styrelseordföranden, Pär Henriksson, är en
serieentreprenör som bland annat grundat Arc Aroma Pure AB (publ.),
Microtherm AB, PL Holding AB och Henriksson och Konsultpartners AB,
m.fl. Pär har också varit medgrundare i Clinical Laserthermia AB
(publ.) och Optifreeze AB (publ.). Han har ett förflutet som VD i ett
femtontal företag, svenska såväl som utlandsägda, samt haft poster
som Technical Director, kvalitetschef och utvecklingschef. Pär har
arbetat aktivt med produktutveckling i över 45 år och då särskilt
inom Med Tech, han är specialist inom kvalitetssäkring och har
arbetat aktivt med regulatoriska frågor, kliniska försök, försäljning
och marknadsföring såväl internationell som nationell. Dock trivs Pär
är främst i rollen som problemlösare och uppfinnare med ett stort
antal patent och patentansökningar bakom sig och kanske även i
framgent.

Johan Källstrand, en av de ursprungliga grundarna av SensoDetect och
en av upphovmännen till SensoDetect® BERA, har accepterat att ingå in
gruppen som genomför förändringsarbetet och även arbeta aktivt med
produkten. Johan kommer att tillsammans med Pär Henriksson och det
övriga teamet att modernisera och lyfta SensoDetect® BERA. Produkten
skall anpassas till de faktiska behoven ute på klinikerna och
användarnas synpunkter skall tas tillvara. Gruppen kommer också att
se över affärsplanen, erbjudandet och inte minst affärsmodellen.
Blicken kommer att lyftas och riktas främst mot den internationella
marknaden. Allt baserat på de synpunkter som kommit fram under
genomlysningen av bolaget under våren.

- "SensoDetect är ett av de 33 mest lovande företagen i Sverige", med
ord som dessa gjorde SensoDetect rubriker i affärspressen för några
år sedan, säger Pär Henriksson, styrelseordförande och tillförordnad
VD SensoDetect. Personligen har jag arbetat aktivt med utvecklingen
av SensoDetect Bera-systemet på konsultbasis. Jag har följt bolaget
sedan 2006. Jag kan produkten och jag vet att det finns en marknad
och ett tydligt behov. Potentialen för bolaget är enormt stor, vilket
också affärspressen konstaterade. Idag känner jag ett moraliskt
ansvar och vill bidra till att SensoDetect får tillbaka den position
och värdering som bolaget förtjänar. Framför allt vill jag att alla
patienter skall få tillgång till den nytta som tekniken kan bidra med
i form av objektivitet och snabbhet, som beslutsstöd vid bedömning av
vanliga psykiska åkommor. SensoDetect Bera kan utgöra ett viktigt
vapen i kampen mot det växande behovet och de växande köerna inom
psykriatrin. Planeringen inför de nu pågående aktiviteterna har
pågått en längre tid, en genomlysning av bolaget har genomförts såväl
tekniskt, organisatoriskt som ekonomiskt. En mycket kompetent
entreprenörsgrupp har ställt sig helhjärtat positiva till planen. Det
är inte minst glädjande att Johan Källstrand tar aktivt del i detta
förändringsarbete. Johan kan produkten, känner marknaden och är en
otrolig entreprenör. Jag delar hela gruppens entusiasm, vi
konstaterar att det är en utmaning men att det är oerhört
inspirerande att få en möjlighet att operativt stötta och leda
SensoDetect mot framgång och att få tillföra den kunskap och
erfarenhet som finns i vår grupp" avslutar Pär Henriksson,
nytillträdd styrelseordförande och tillförordnad VD och talesman för
investerargruppen.

För ytterligare information, vänligen kontakta

Pär H Henriksson
Styrelseordförande, SensoDetect Aktiebolag
Telefon: 070-547 09 85
per@henriksson.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SensoDetect AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 20 juli 2016 kl. 13:00.

SensoDetect Aktiebolag är sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt
psykoakustiskt laboratorium i Lund. Den underliggande tekniken i
SensoDetects mätinstrument, SensoDetect® BERA, utgår från
hjärnstamsaudiometri. SensoDetect är verksamt inom tre
produktområden; objektiva diagnosstöd (Diagnosis), undersökning av
läkemedels och andra substansers verkan på centrala nervsystemet
(Pharma) och forskningsinstrument (Research). Bolagets aktie är
noterad på AktieTorget. www.sensodetect.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sensodetect-ab/r/forandringsarbete-och-vision-...
http://mb.cision.com/Main/11594/2048857/542163.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.