Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-11

SensoDetect AB: SensoDetect AB: Delårsrapport 2019

Sammanfattning av kvartalsrapport

Tredje kvartalet (2019-07-01 - 2019-09-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 (0) TSEK.
· Resultat efter finansiella poster var -2 062 (-2 272) TSEK.
· Resultat per aktie uppgick till cirka -0,06 kr (-0,07) SEK.

Perioden (2019-01-01 - 2019-06-30)

· Nettoomsättningen uppgick till 0 (11) TSEK.
· Resultat efter finansiella poster var -4 554 (-6 692) TSEK.
· Resultat per aktie uppgick till cirka -0,14 kr (-0,24) SEK.
· Soliditeten uppgick per den 30 september 2019 till 41 % (54 %).

Väsentliga händelser under det tredje kvartalet 2019

· 2019-08-15 Extra bolagsstämma för beslut om ändring av
bolagsordning och en nyemission. Beslut om optionsprogram för
nyckelpersoner och styrelseledamöter.

· 2019-08-30 Genombrott i utveckling av AI analys. Valideringen med
AI har genomförts på manliga ADHD patienter, valideringen hade en
sensitivitet på 83,3% och en specificitet på 88,9% vilket är väldigt
bra för att vara initiala valideringstest och jämförbart med resultat
från tidigare studier. Valideringen bestod av 30 mätningar, varav 12
diagnostiserat sjuka och 18 healthy controls.

· 2019-09-11 Sensodetects företrädesemission blev kraftigt
övertecknad Av emissionsbeloppet tecknades [85] procent, motsvarande
[10 174 165] units, med stöd av uniträtter och därtill begärdes
teckning av [7 900 635] units, utan stöd av uniträtter.
Företrädesemissionen är således tecknad till cirka [151] procent.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

· 2019-10-01 Registrering av emission med en likvid om 10 751 tkr
före emissionskostnader

VD Martin Lindes kommenterar

Kvartal 3 innehöll stora framsteg för bolaget. Vi genomförde en lyckad
emission, vår teknikutveckling är i slutfasen och vi har tagit stora
kliv mot en global lansering med start i Bolivia.

Emissionen blev lyckad! Vi tackar åter igen för att våra investerare
visar oss så stort förtroende. Vi tillförde bolaget 10 751 kr och det
gör att bolaget är väl finansierat för att kunna göra erforderliga
marknadsinvesteringar för att lyckas. Emissionen registrerades den 1
oktober och vi har nu fått pengarna, det innebär att i
balansräkningen och kassaflödet som redovisas är pengarna inte
inräknade.

Teknikutvecklingen under perioden har tagit stora steg framåt! Detta
främst inom vår AI-motor som framstegen har kommit och där är vi nu i
förfiningsfasen. Jag tycker personligen att vi som bolag kan sträcka
på oss lite extra just här då vår utrustning är unik! Vi är redo för
att gå över i nästa fas där vi verkligen kan sälja.

Vad det gäller lanseringen så var Teamet från SensoDetect och besökte
distributören och partner för verifieringsstudien i början på oktober
månad. Syftet till besöket var utökad utbildning, slutförande av
verifieringen samt planlägga lanseringen av BERA 3.0. Vidare var
Johan Källstrand , SensoDetect, Key note speaker på en internationell
psykologi konferens arrangerad av UPSA (ett universitet i Santa
Cruz).

Verifieringsstudien är i det närmaste klar och kommer under hösten
utmynna i en vetenskaplig artikel.

Partnern för studien är mycket nöjda med utfallet. Partnern är i tagen
att förbereda med personal för att kunna utbilda kunder på plats
efter marknadsintroduktionen i Bolivia.

Distributören var med under hela besöket och validerade produkterna
med egna ingenjörer som fick en separat utbildning på BERA enheterna
för att kunna utföra kalibrering, service och installation av
produkterna lokalt. Distributören meddelade att vi framöver kommer
jobba med ett dedikerat team av ingenjörer för BERA produkten. Nästa
steg är taget för att kunna påbörja försäljning på den Bolivianska
marknaden

Vi är mycket nöjda med resultaten från verifieringsstudien i Bolivia,
samarbetet med vår partner fungerar mycket bra. Nu när verifieringen
är slutförd går vi in i nästa fas med vår närvaro i Sydamerika och
tar ytterligare steg i SensoDetects etableringsplan för marknaden.
Vår känsla är mycket god både med marknaden och framför allt med de
partners som skall hjälpa oss att etablera oss i Sydamerika.

Det är så att Bolivia är bara första steget i vår globala lansering,
vi som vi tidigare berättat en tydlig plan och strategi för hur vi
skall rulla ut BERA globalt. Totalt sett så har vi tagit ytterligare
stora steg för att nå sjösätta den planen och kunna lansera en
produkt som är högintressant.

Lund 11 november 2019

Martin Linde

Verkställande direktör

SensoDetect Aktiebolag (publ)

Martin Linde

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 0706-73 09 68

e-post: martin.linde@sensodetect.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SensoDetect AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 11 Nov 2019.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sensodetect-ab/r/sensodetect-ab--delarsrappor...
https://mb.cision.com/Public/11594/2924668/b8f5fc0c10c34858.pdf

Författare AktieTorget News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.