Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-10-29

SensoDetect AB: Sensodetect ABs teknologi används i studie för utredning av medicinsk påverkan vid ADHD

Vart fjärde besök på en allmänpsykiatrisk mottagning görs idag av patienter med någon neuropsykiatrisk diagnos. Av dessa utgör ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Dysfunction) drygt 70%. Förekomsten av ADHD är 5% av Sveriges totala population och antalet ADHD-diagnoser ökar i Sverige.

Följaktligen har även förskrivningen av ADHD-läkemedel ökat. Dessa utgörs främst av centralstimulantia, centralt verkande sympatikomimetika för vilka det finns relativt god evidens för effektiv och säker behandling vid ADHD. Av de centralstimulerande preparaten förskrivs metylfenidat mest, även lisdexamfetamin förekommer. Centralstimulantia har ökat lavinartat i stora delar av världen vilket kritiserats. I Sverige ökade förskrivningen bland gruppen unga vuxna mellan 20 och 29 år allra mest med en uppgång på 1000% från 2006 till 2017 (Socialstyrelsens statistikdatabas). 

Gällande yngre grupper skrevs år 2018 ADHD-läkemedel ut till strax över 50.000 barn och ungdomar upp till 17 år, varav 80% var centralstimulantia. För denna grupp ökade förskrivningen med knappt 400% över 10 år. Andra läkemedel är noradrenalin-återupptagshämmare (atomoxetin) och en alfaadrenerg-receptoragonist (guanfacin), vilka tillsammans utgör 20% av de medicinska ADHD-behandlingarna. Dessa receptorgruppers förekomst i hjärnstammen anvisar hjärnstamsaudiometri som en tillämplig metod för undersökning. Avsikten med detta arbete är således att studera nämnda preparat effekt med hjälp av hjärnstamsaudiometri. Mer specifikt kommer uppmätta hjärnstamsmönster undersökas mot bakgrund av typ av preparat och dos å ena sidan, och eventuell upplevd symptomreducering å den andra sidan.

Forskningsstudien leds av docent överläkare Magnus Lindvall.

"Fördjupad förståelse för hur läkemedel påverkar patienten, leder till kortare och effektivare process för utvärdering av mediciner, vilket sin tur minskar lidande för patienten och familjerna som är påverkade. Att Sensodetects teknologi skall kunna minska patientlidandet genom att snabbare kunna hitta rätt medicin och rätt dos är ett mål för oss. Med denna studie öppnar vi upp ett helt nytt områdeoch marknad för bolaget inom läkemedelsdosering, vilket är stort för oss." säger Jonas Hagberg VD för Sensodetect AB

Författare SensoDetect AB

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.