Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-05-03

SensoDetect AB: Sensodetect - Kommuniké från Årsstämman i Sensodetect AB (publ.)

Årsstämman 2019 i Sensodetect AB (publ) hölls igår den 2 maj 2019
varvid aktieägarna fattade följande beslut. Samtliga beslut fattades
enhälligt.

Fastställande av resultat- och balansräkningen

Årsstämman beslutade att fastställa resultaträkningen och
balansräkningen i Sensodetect AB (Publ.).

Vinstdisposition

Årsstämman beslutade att ingen utdelning skulle utgå till aktieägarna
samt att tidigare balanserade vinstmedel, inklusive överkursfond samt
årets resultat balanseras i ny räkning.

Ansvarsfrihet

Styrelsens ledamöter och den verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för verksamhetsåret 2018.

Fastställande av styrelse- och revisorsarvoden

Beslutades att styrelsearvode ska utgå med ett prisbasbelopp för var
och en av styrelseledamöterna samt två prisbasbelopp för
styrelseordförande, dels att arvode till revisorerna ska utgå enligt
godkänd debitering för utfört arbete.

Val av styrelse och revisor

Beslutades omval av styrelseledamöterna Per-Ola Rosenqvist, Sören
Nielzén.

Valberedningen föreslog Anders Wallseth istället för Johan Möllerström
som styrelseledamot.

Beslutades om nyval för Haqvin Svensson, Johan Granath och Anders
Wallseth.

Styrelseordförande väljs av styrelsen.

Vidare har styrelsen föreslagit nyval av auktoriserad revisor hos KPMG
i Malmö, fram till slutet av den årsstämma som hålls nästa
räkenskapsår.

Beslut om riktlinjer för valberedningen

Stämman beslutade i enlighet med förslaget att vidhålla riktlinjerna
för valberedningens arbete.

Bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemissioner och
incitamentsprogram

Årsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga
styrelsen att, intill nästa årsstämma, med eller utan avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, vid ett eller flera tillfällen besluta
om nyemission av aktier eller emission av teckningsoptioner enligt
förslaget i kallelsen.

Detaljerad information finns i kallelsen till årsstämman se bolagets
hemsida eller under nyheter på Spotlights hemsida.

Stämman beslutade vidare att bemyndiga styrelsen eller den styrelsen
utser att vidta de eventuella smärre justeringar i stämmans beslut
som kan visa sig nödvändiga vid registrering av besluten.

Jonas Hagberg

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 0735-06 63 01

e-post: jonas@sensodetect.com

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens
reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga
avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet
är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för
sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är
sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt
laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på Spotlight Stock
Market.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral
part of setting diagnosis for mental illness

Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping
health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and

cost effectively. This unique offering improves patients' quality of
life and reduces the economic impact on the health care system and
society

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sensodetect-ab/r/sensodetect---kommunike-fran...
https://mb.cision.com/Main/11594/2802435/1036563.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.