Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-07

SensoDetect AB: Sensodetect - SensoDetects teknologi används för forskning inom Autism för barn och ungdomar

Efter en avslutad öppen studie där hjärnstamsavvikelser identifierats
för barn och ungdomar med autism (autismspektrumtillstånd), går nu
forskarteamet på BUP i Eslöv vidare med en blindstudie för att
säkerställa att de funna avvikelserna är kopplade till autism. 150
patienter som söker till BUP i Eslöv oberoende av orsak, kommer att
delta i studien som beräknas avslutas våren 2018. SensoDetects
teknologi används i båda studierna.

"Bedömningsprocessen för autism är idag lång och krävande. Den
kliniska bedömaren har skattningsskalor, intervjuer och observationer
till sin hjälp men objektiva/diagnostiska test saknas idag och
efterfrågas. SensoDetects teknologi möjliggör förbättringar inom
detta område" säger Magnus Lindvall, Överläkare och Docent, vid
institutionen för klinisk vetenskap inom Barn- och ungdomspsykiatrin

"Andelen barn som uppger att de har haft minst två besvär, psykiska
och/eller somatiska, mer än en gång i veckan under de senaste sex
månaderna ökar, särskilt bland de äldre barnen. Mer än varannan
flicka och var tredje pojke som är 15 år uppgav denna typ av besvär.
(Utdrag ur överenskommelsen mellan staten och SKL den 15 december
2016 rörande psykisk hälsa)

Det är därför av vikt att hitta nya lösningar som kan bidra till en
effektivare vård och där teknik kan öka effektiviteten utan att
negativt påverka personalens belastning och fokus. Sensodetect bidrar
med en effektiv mätmetod som ger ett snabbt svar på eventuella
typiska avvikelser i hjärnstammen genom ett så kallat
hjärnstamsaudiogram.

"Vi har förväntningar på att denna studie bekräftar värdet av vår
teknologi som i detta fall kan vara till hjälp för barn och ungdomar
och vår målsättning är att vår metod skall kunna hjälpa till att
korta köerna och att barn och ungdomar snabbare får den hjälp de
behöver.", säger VD Johan Olson, Sensodetect.

Johan Olson

VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)

Telefon: 046-151273

e-post: jo@sensodetect.com

Magnus Lindvall

Överläkare och Docent vid institutionen för klinisk vetenskap inom
Barn- och ungdomspsykiatrin.

Telefon 046-174435

e-post: magnus.lindvall@skane.se

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SensoDetect AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 7 juni 2017.

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens
reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga
avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet
är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för
sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är
sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt
laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sensodetect-ab/r/sensodetect---sensodetects-te...
http://mb.cision.com/Main/11594/2282982/684922.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.