Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-03-16

SensoDetect AB: Tillförs ca 8 MKR genom en riktad emission

Styrelsen i SensoDetect AB (publ.) har, med stöd av bemyndigande från
årsstämman den 15 maj 2017, genomfört en riktad nyemission som
fulltecknats och därmed tillför Sensodetect AB 8 MSEK före
emissionskostnader.

· Emissionen omfattar 7 272 727 nya aktier riktade mot UCCU DK och
partners med långsiktigt intresse i SensoDetects utveckling, med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Bolaget genomför en
riktad emission istället för en företrädesemission av tids- och
kostnadsbesparingsskäl, något som förväntas gynna alla aktieägare.

· Teckningskursen var 1,10 kronor och sattes baserad på dagskurs per
beslutsdag med hänsyn tagen till kursens utveckling och likviditeten
i aktien under en 30 dagar period.

· Det totala emissionsbeloppet uppgår till 8 MSEK och har därmed
inte föranlett krav på upprättande av prospekt.

· Kostnaden för emissionen beräknas uppgå till cirka 250 000 kronor,
varav hälften i aktier och resterande avser konsultarvoden.

Bakgrund och motiv

Den riktade emissionen genomförs för att stärka SensoDetects
finansiella ställning och tillföra rörelsekapital. Bolaget kommer
efter emissionens registrering att ha sammanlagt 30 977 754 aktier,
och aktiekapitalet ökas därmed med 1 236 364 kronor. Emissionen
medför en spädningseffekt om ca 15 % för befintliga aktieägare. Det
kapitaltillskott som emissionen innebär påverkar Bolagets framtida
marknadsintroduktion och kan påskynda försäljning och kostnader för
rörelsefinansiering tryggas för lanseringen av nya BERA 3.0.

UCCU är ett danskt corporate finance bolag som är registrerat hos det
danska Finanstillsynet (motsvarande FI). UCCU har med partners ett
intresse för investeringar inom bland annat med-tech, som är en stark
sektor i Danmark, och är en positiv samarbetspartner för SensoDetect
som ser spridning utanför Sverige som mycket positivt. Marknaden för
SensoDetects system är global och långsiktiga internationella och
nationella investerare är positivt för bolagets aktie och handeln i
densamma.

Emissionen ger handlingsfrihet för SensoDetects genom säkring av
kapital för en 12 månaders period även om förväntade intäkter skulle
försenas. Detta har föranlett styrelsen att ta detta beslut för att
tydligt och snabbt visa stabilitet för kommande 12 månader även om
man räknar med att lanseringen av BERA 3.0 skall medföra positiva
resultat. Styrelsen har därför ansett att en riktad emission kan öka
takten av introduktion på marknaden samtidigt som man säkerställer
bolagets behov av kapital och samtidigt avfärda eventuella
frågetecken på ett för alla parter kostnadseffektiv och tryggt sätt.

"Sensodetect går in i en ny fas med lansering av nya BERA 3.0 och med
tydligt fokus på tillväxt med lönsamhet. Emissionen är ytterligare
ett steg i denna riktning, och förväntas bidra positivt till bolagets
helårsresultat", säger Johan Olson, VD, Sensodetect.

Johan Olson
VD, SensoDetect Aktiebolag (publ)
Telefon: 046-151273
e-post: jo@sensodetect.com

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som SensoDetect AB är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.
Informationen lämnades, genom ovanståendes kontaktpersons försorg,
för offentliggörande den 16 mars 2018.

SensoDetect belyser genom patenterad utrustning hjärnstammens
reaktioner på ljudstimuli i syfte att ge sjukvården tydliga
avvikelser och mönster för användning inom främst psykiatrin. Målet
är att öka effektiviteten inom psykiatrin och därmed nyttan för
sjukvården, samhället, patienter och anhöriga. SensoDetect är
sprunget ur mångårig forskning vid Kliniskt psykoakustiskt
laboratorium i Lund. Bolagets aktie är listad på AktieTorget.

Our Mission
Improve the lives of people with mental illness
Our Vision
Making ABR profiling tests with SensoDetect technology an integral
part of setting diagnosis for mental illness

Our Value Proposition:
SensoDetect provides a complete audiogram for the brainstem, helping
health care professional to set psychiatric diagnoses objectively and

cost effectively. This unique offering improves patients' quality of
life and reduces the economic impact on the health care system and
society

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sensodetect-ab/r/tillfors-ca-8-mkr-genom-en-ri...
http://mb.cision.com/Main/11594/2473706/806618.pdf

Författare Aktietorget

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.