Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-12-21

SensoDetect har slutfört blindstudie

Medicinteknikbolaget SensoDetect presenterar nu preliminärt resultat av sin
studie ”Biologiska markörer och neurofysiologiska metoder i psykiatrisk
diagnostik”, en studie som företaget gjort ihop med psykiatriska kliniker i
Stockholm sedan 2012. Studien var blind och omfattade totalt 41 deltagare,
enligt ett pressmeddelande. Utfallet bekräftar enligt bolaget den
strategiska väg man valt där man tonar ned diagnoser och istället lägger
fokus på att visa upp avvikelser i hjärnstammen.

För samtliga undersökta diagnosgrupper återfanns signifikanta markörer, den
mest signifikanta fanns för schizofreni med en sensitivitet på 100 procent
och specificitet på 75 procent. För Aspergers syndrom hade den bästa
markören en sensitivitet på 62 procent och specificitet på 79 procent och
för ADHD var dessa värden 63 respektive 73 procent. Resultaten var dock
blandade vad gäller en stor del av de markörer som är kopplade till smala
tidsintervall vilket motsvarar små regioner i hjärnstammen. Dessa gav inga
utslag vilket till stor del kan förklaras av en felkälla som identifierats
efter studien. Den potentiella felkällan är ett handhavandefel som kan
medföra att datakvalitet blir avsevärt sämre.

"Vi är optimistiska. Vi ser ju tydligt att vi kan få ut de markörer som vi
eftersträvar", säger SensoDetects vd Johan Olson i en kommentar.
"Det kommer fler studier framöver. Vi har flera stycken i pipeline",
fortsätter han.

SensoDetect har ett pågående förändringsarbete som innebär att man tonar
ned eller helt släpper diagnoser och därmed sammanvägda diagnosindex i
marknadsföringen. Kontakter med experter inom psykiatrin har bekräftat att
marknadsföringen som diagnosverktyg varit felaktig, vilket även denna
studie stödjer menar bolaget. Läkare skall även fortsättningsvis ställa
diagnoser och inte apparater. SensoDetect BERA har däremot, vilket denna
studie också visar enligt bolaget, en unik förmåga att tydliggöra
avvikelser i hjärnstammen som kan tyda på funktionsnedsättning eller
störning, därmed har tekniken potential att utgöra ett viktigt stöd för
läkaren när hon fattar beslut.

"Studien visar tydligt att SensoDetect BERA och BAS kan hitta markörer för
samtliga undersökta diagnoser i ett blint material. Detta har lyckats trots
ett mätfel kopplat till bristfälliga instruktioner till användarna,
instruktioner som SensoDetect har åtgärdat idag. Vi konstaterar samtidigt
att sammanvägning av avvikelser förstör den avvikelsebild som vi får fram
för varje testperson, varför vi kommer att sluta med sammanvägda
diagnosindex. Istället kommer vi att peka på faktiska avvikelser i
hjärnstammen där blindstudien tydligt visar att såväl sensitivitet som
specificitet är mycket hög. Sammantaget är denna studie ett viktigt led i
förfiningen av vår metod och innebär startskottet för vår nya produkt som
vi kommer att beskriva inom kort”, säger Johan Olson.

newsroom@finwire.se
Nyhetsbyrån Finwire

Författare FWS

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.