Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-23

Sensori AB: Bokslutskommuniké för Sensori AB (publ)

Januari – december 2015

Oktober – december* September –
december*

* Omsättningen uppgick till 189 KSEK Omsättningen uppgick till 274 KSEK
* Resultat uppgick till -4 362 KSEK Resultatet uppgick till -4 872 KSEK

Viktiga händelser 2015

* Paradox Entertainment AB (Sensori AB) avyttrade under våren 2015 sitt
amerikanska dotterbolag Paradox Entertainment Inc mot kontant ersättning
* Bolagets aktie observationsnoterades vid Nasdaq First North Premium
* Bolaget förvärvade Svenska Tinnitus AB vilket medförde att bolaget fick en
ny verksamhet och inriktning
* Förvärvet skedde genom omvänt förvärv vilket påverkar jämförelsestatistiken
*
* Vid en extra bolagsstämma den 24 september beslutades att minska
reservfonden
* Paradox Entertainment beslutade vid en extra bolagsstämma den 22 oktober
att byta namn till Sensori AB
* Sensori fick en ny ledning med Ninna Engberg som VD och en ny styrelse med
Ingrid Atteryd Heiman som ordförande

Viktiga händelser efter periodens utgång

* Byte av handelsplats för aktien från Nasdaq First North till NGM Nordic MTF
* Aktien handlas från och med den 21 januari under kortnamnet SORI MTF och
ISIN-kod SE0007730510
* Mikael Wirén lämnar styrelsen av personliga skäl efter att ha varit
styrelseledamot sedan år 2000

*

Med anledning av att förvärvet av Akloma Tinnitus redovisas som ett omvänt
förvärv är det i redovisningen av koncernen det legala dotterbolaget Akloma
Tinnitus redovisning som är grunden för koncernredovisningen. Mot bakgrund av
att Akloma Tinnitus tidigare hade brutet räkenskapsår med bokslut 2015-08-31
redovisas perioden 2015-09-01 – 2015-12-31 som helår i koncernen. Alla
ingående koncernbolag har från och med 2016-01-01 kalenderår som
räkenskapsår.

Det är med spänning och tilltro vi på Sensori tar oss an 2016. Nu är vi redo
för den kommersiella lanseringen av Antinitus®, online och via distributörer.
Vi har en stark finansiell position med en kassa som med god marginal
möjliggör samtliga investeringar inom framförallt marknadsföring. Vi avser
även att investera i nya kliniska studier. Vi har inte löst hela
tinnitusgåtan men vi har kommit en bra bit på väg. Sensori ska vara en aktiv
och viktig spelare i den fortsatta forskningen och utvecklingen inom
tinnitus-området.

För hela bokslutskommunikén se bifogad fil.

Frågor om denna rapport kan ställas till: Ninna Engberg, VD, på telefon +46 8
611 00 66 eller E-post: ninna@sensori.se Ingrid Atteryd Heiman,
Styrelseordförande på E-post:ingrid@sensori.se

Om Sensori AB

Sensori är ett svenskt företag som utvecklat, tillverkar, marknadsför och
säljer ett hjälpmedel för att minska symptomen av hörselåkomman tinnitus.
Antinitus® är ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat. Produkten har
en medicinteknisk registrering, klass 1. Sensori AB (publ) handlas på NGM
Nordic MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther&Wikberg Fondkommission som Mentor.

Sensori AB Nybrogatan 39 114 39 Stockholm Sweden +46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se

Författare NGN

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.