Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-03

Sensori: Besked från Aktiemarknadsnämndens angående avlistning av bolagets aktie från NGM Nordic MTF

Sensori har fått Aktiemarknadsnämndens besked om att planerad
avnotering inte strider mot god sed och ansökan om avnotering inges
till NGM. Datum för sista handelsdag meddelas snarast när besked från
NGM erhållits.

Som tidigare meddelats den 28 december har styrelsen för Sensori AB
(publ) den 28 december fattat beslut om att inleda process om
avlistning av bolagets aktie från NGM Nordic MTF.

Aktiemarknadsnämnden uttalar även följande: "Styrelsens ansvar
gentemot aktieägarkollektivet kräver emellertid enligt nämndens
mening att aktieägarna i kallelsen till den planerade extra
bolagsstämma som ska besluta om företrädesemissionen får en utförlig
redovisning av hur styrelsen kommit fram till den föreslagna
finansieringslösningen och att bolaget i detta speciella fall ansöker
om, eller fullföljer en villkorad ansökan om, avnotering av aktien
endast om stämman även med bortseende från de aktier som företräds av
finansiären ifråga bifallit förslaget till finansieringslösning.
Nämnden har inte därtill någon invändning mot den planerade
tidsfristen mellan slutlig ansökan och avnoteringstidpunkt".

Styrelsen kommer inom kort att kalla till extra bolagsstämma samt söka
brygglån för tiden fram till den planerade extra bolagsstämman.

För frågor vänligen kontakta:

Torbjörn Kemper, vd, +46 76 111 39 80, torbjorn@sensori.se

Torsten Engevik, CFO, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se

Om Sensori AB

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer
hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda
dotterdotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®,
ett halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett
unikt och patenterat raster som fungerar som foto-biomodulator (en
sorts ljusterapi) för hörselsystemet. Antinitus® är en medicinteknisk
produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic MTF, kortnamn SORI
MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som Mentor.

Denna information är sådan information som Sensori AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg,
för offentliggörande kl. 14.10 onsdagen den 3 januari 2019.

För mer information om Sensori, vänligen besök www.sensori.se
Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sensori/r/besked-fran-aktiemarknadsnamndens-an...
https://mb.cision.com/Main/15269/2710884/971335.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.