Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-06-08

Sensori: Kommuniké från årsstämma Sensori AB (publ)

Aktieägare i Sensori AB (publ) höll årsstämma torsdagen den 8 juni
2017 i Stockholm. Alla beslut togs av stämman enligt förslag. Här
följer ett sammandrag av de viktigaste besluten.

· Resultat- och balansräkning samt koncernresultat- och
koncernbalansräkning fastställdes av stämman.

· Styrelsens förslag till resultatdisposition fastställdes. Stämman
beslutade att ingen utdelning ska lämnas för räkenskapsåret 2016.

· Styrelsen samt den verkställande direktören beviljades
ansvarsfrihet för räkenskapsåret 2016.

· Stämman beslutade välja Cédric Ménard (nyval), Jim Blomqvist
(omval), Charles Randquist (omval), Tommy Rönngren (omval) och Robert
Tranquilli (omval) som styrelseledamöter med Tommy Rönngren som
ordförande. Lars Gunneflo har tidigare meddelat Valberedningen att
han av hälsoskäl inte står till förfogande till omval.

· Styrelsen förstärks ytterligare genom den nyvalde. Cédric Ménard
arbetar som Digital Media Director & Intl.Business Director för ECI
Media Management. Han har mycket god erfarenhet och kunnande inom
marknadsföring och annonsering inom digitala media internationellt
vilket blivit en allt viktigare del för Sensori.

· Stämman avtackade Lars Gunneflo för sin tid som ordförande.
Valberedningen avtackades för deras arbete.

· Bengt Beergrehn valdes som revisor, med Kerstin Hedberg som
suppleant, för tiden fram till slutet av årsstämman 2018.

· Stämman beslutade att Bolagets valberedning ska bestå av fyra
ledamöter varav en av ledamöterna ska vara styrelsens ordförande och
tre av ledamöterna representera de största aktieägarna. Stämman
beslutade också att anta ett antal principer för hur valberedningens
ledamöter ska utses och hur arbetet ska bedrivas.

· Stämman beslutade att bemyndiga styrelsen att intill nästa
årsstämma, vid ett eller flera tillfällen, fatta beslut om nyemission
av aktier, konvertibla skuldebrev eller teckningsoptioner med
avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, dels för kapitalbehov,
dels för att ge styrelsen möjlighet att finansiera företagsförvärv
eller förvärv av rättigheter. Den sammanlagda utspädningseffekten får
inte överstiga 10 procent.

Sensori har under mer än ett decennium arbetat med forskning,
utveckling och kommersialisering av den medicintekniska produkten
Antinitus. Bolagets egen bedömning är att potentialen för Antinitus
uppgår till fler än 500 miljoner människor globalt.

Läs mer om Antinitus på www.antinitus.com.

För frågor vänligen kontakta:
Tommy Rönngren, styr ordförande Sensori, +46 70 547 22 00,
tommy@sensori.se

Torsten Engevik, CFO/IR, +46 73 820 25 40, torsten@sensori.se
(http://file///C:/Users/tengevik/Documents/Sensori/Styrelse%20och%20%C3%A...)

Om Sensori AB

Sensori är ett svenskt företag som tillverkar, marknadsför och säljer
hjälpmedel för att minska besvären av tinnitus. Det helägda
dotterbolaget Antinitus AB är legal tillverkare av Antinitus®, ett
halvmåneformat plåster som fästs bakom örat och med hjälp av ett
unikt raster kan reglera nervfunktionerna i ljudsystemet. Antinitus®
är en medicinteknisk produkt. Sensori AB (publ) handlas på NGM Nordic
MTF, kortnamn SORI MTF, med Gunther & Wikberg Fondkommission som
Mentor.

Denna information är sådan information som Sensori AB (publ) är
skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning
och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom
ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande torsdagen
den 8 juni 2017. För mer information om Sensori, vänligen besök
www.sensori.se

Sensori AB (publ)
Nybrogatan 39
114 39 Stockholm
Sweden
+46 (0)8 611 00 66
www.sensori.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sensori/r/kommunike-fran-arsstamma-sensori-ab-...
http://mb.cision.com/Main/15269/2284215/685783.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.