Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-09

Sensys Gatso Group AB: Ändring av valberedningens i Sensys Gatso Group AB förslag inför årsstämman 2016

Valberedningen offentliggjorde den 15 april 2016 sitt förslag inför
årsstämman om bland annat följande: fastställande av antalet
styrelseledamöter, fastställande av styrelsearvode samt val av
styrelse.

Valberedningen har efter det att förslaget offentliggjordes haft
ytterligare diskussioner och har därefter beslutat att revidera sitt
förslag genom att föreslå ytterligare en ledamot, Kerstin Sjöstrand,
vilket även resulterat i ett justerat förslag avseende arvode.
Valberedningens nya förslag avseende punkterna 12-14 blir därmed:

Antal styrelseledamöter: sex ordinarie ledamöter utan suppleanter
Styrelseledamöter: omval av Claes Ödman, Ingemar Skogö och Jochem
Garritsen samt nyval av Katarina Staaf, Pia Hofstedt och Kerstin
Sjöstrand. Gunnar Jardelöv, Karin Ahl och Helena Nordman-Knutson har
avböjt omval

Information avseende Kerstin Sjöstrand, och de övriga föreslagna
ledamöterna, finns tillgänglig på bolagets webbplats.

Styrelsearvode: arvodet till styrelsens ordförande utgår med 300 000
kronor. Arvodet till var och en av övriga stämmovalda
styrelseledamöterna ska utgå med 175 000 kronor. Totalt arvode uppgår
således till 1 175 000 kronor.

Sensys Gatso Group AB är skyldig att offentliggöra informationen i
detta pressmeddelande enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller
lagen om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande kl 08:50 den 9 maj 2016.

För mer information:
Torbjörn Sandberg, VD
Mobil: 076-843 43 76
E-post: t.sandberg@sensysgatso.com

Sensys Gatso är en global ledare inom trafikledning och
trafikstyrningslösningar för nationer, städer och vagnparksägare.
Sensys Gatso har dotterbolag i Australien, Tyskland, Nederländerna,
Sverige och USA samt en filial i Förenade Arabemiraten. Sensys
Gatso-koncernens aktie är noterad på NASDAQ Stockholm. Koncernen har
154 anställda och är resultatet av en sammanslagning av Sensys
Traffic AB och Gatso Beheer B.V. efter Sensys Traffics förvärv av
Gatso Beheer.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sensys-gatso-group-ab/r/andring-av-valberednin...
http://mb.cision.com/Main/496/2004707/512751.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.