Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-20

Sensys Gatso Group AB: Årsstämma i Sensys Gatso Group AB

Årsstämma i Sensys Gatso Group AB har avhållits den 19 maj 2016 i
Jönköping.

Styrelse

Årsstämman beslutade om omval av Claes Ödman, Ingemar Skogö och Jochem
Garritsen samt nyval av Katarina Staaf, Pia Hofstedt och Kerstin
Sjöstrand som styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa
årsstämma.

Årsstämman valde Claes Ödman till styrelseordförande.

Revisor

Årsstämman valde Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB till revisor för
tiden intill slutet av nästa årsstämma. Öhrlings
PricewaterhouseCoopers AB har utsett den auktoriserade revisorn
Martin Odqvist till huvudansvarig revisor.

Arvode till styrelsen och revisorerna

Årsstämman beslutade att arvode till styrelsen ska utgå med 1 175 000
kronor att fördelas med 300 000 kronor till styrelsens ordförande och
med 175 000 kronor vardera till styrelsens övriga ledamöter samt att
arvode till revisorerna ska utgå enligt godkänd räkning inom ramen
för lämnad offert.

Riktlinjer för ersättning till ledande befattningshavare

Årsstämman godkände styrelsens förslag rörande riktlinjer för
ersättning till ledande befattningshavare.

Emissionsbemyndigande

I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att ge styrelsen
bemyndigande att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om
nyemission av aktier motsvarande högst tio procent av det totala
antalet utestående aktier i bolaget.

Återköp och överlåtelse av egna aktier

I enlighet med styrelsens förslag beslöt stämman att ge styrelsen
bemyndigande att under tiden fram till nästa årsstämma besluta om
förvärv och överlåtelse av egna aktier på Nasdaq Stockholm. Bolagets
innehav av egna aktier får vid var tid inte överstiga fem procent av
det totala antalet aktier i bolaget.

Jönköping 20 maj 2016

Styrelsen för Sensys Gatso Group AB (publ)

Informationen är sådan som Sensys Gatso Group AB är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 20 maj 2016, kl. 08:30.

För mer information:
Torbjörn Sandberg, VD
Mobil: 076-843 43 76
E-post: t.sandberg@sensysgatso.com

Sensys Gatso är en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar för
nationer, städer och åkeriägare. Sensys Gatso har dotterbolag i
Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA samt en filial i
Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso-koncernens aktie är noterad på
Nasdaq Stockholm. Koncernen har 175 anställda och är resultatet av en
sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer B.V. efter
förvärvet av Gatso Beheer.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sensys-gatso-group-ab/r/arsstamma-i-sensys-gat...
http://mb.cision.com/Main/496/2013578/518535.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.