Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-05-19

Sensys Gatso Group AB: Delårsrapport för januari-mars 2016

Januari-mars 2016

(Siffror för Q1 2015 avser endast Sensys Traffic AB som fristående
företag.)

- Nettoomsättningen uppgick till 164,1 Mkr (54,3).
- Orderingången uppgick till 27,1 Mkr (43,2).
- Engångskostnad för omstruktureringsprogrammet uppgick till 30,0 Mkr.
- EBITDA (just.) uppgick till 33,4 Mkr (17,4).
- Rörelseresultatet (just.) uppgick till 15,6 Mkr (17,2).
- Rörelsemarginalen (just.) uppgick till 9,5 procent (31,6).
- Resultat efter skatt (just.) uppgick till 10,1 Mkr (13,5).
- Resultat per aktie, före och efter utspädning, uppgick till -0,03 kr
(0,02).

- Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 4,2 Mkr
(19,9).

VD-kommentar

Året har inletts enligt planerna med fokus på att leverera enligt våra
strategiska prioriteringar. Under första kvartalet uppgick
nettoomsättningen till 164,1 Mkr (54,3), EBITDA uppgick till 3,4 Mkr
(17,4) och rörelseresultatet uppgick till -14,4 Mkr (17,2), vilket
motsvarar en negativ rörelsemarginal (31,6). Under första kvartalet
har estimerade kostnader för omstruktureringsprogrammet uppgående
till 30 Mkr belastat resultatet. Detta resulterade i EBITDA och
rörelseresultat enligt ovan. Ett justerade EBITDA uppgick till 33,4
Mkr (17,4) och ett justerat rörelseresultat uppgick till 15,6 Mkr
(17,2), vilket motsvarar en rörelsemarginal på 9,5 % (31,6).

Orderingången uppgick till 27,1 Mkr (43,2), vilket var lägre än
föregående kvartal och i viss utsträckning kan förklaras av
säsongsmässiga mönster då offentliga upphandlingar normalt sett inte
avslutas i början av året.

Omstruktureringsprogrammet går enligt planerna

2016 är ett år som präglas av omstrukturering och det program som
lanserades under kvartalet gör goda framsteg. Alla nyckeltal följer
de uppsatta målen, som rörelsekostnader, kostnaden för sålda varor
och nettorörelsekapitalet. Full effekt förväntas under första
kvartalet 2017 i form av en sänkning av den årliga kostnaden minus
övergångskostnaderna på 20 Mkr och en sänkning av
nettorörelse-kapitalet på 30 Mkr, vilket ger en total uppskattad
omstruktureringskostnad under 30 Mkr. Som del av programmet
omorganiserar vi systemenheterna till kompetenscenter i Sverige och
Nederländerna. Vi kommer också att effektivisera leveranskedjan och
avsevärt dra ner på hopsättningsverksamheten i Nederländerna.

Efter utgången av kvartalet har vi avslutat förhandlingarna med
personalrepresentanterna och fackföreningarna i Sverige och
Nederländerna och berörd personal har informerats. Resultatet av
slutförhandlingarna låg i linje med den tidigare uppskattade
kostnaden på 30 Mkr, vilket också belastat resultatet under första
kvartalet.

Fokus på löpande intäkter

Med början detta kvartal rapporterar vi fördelningen för våra två
affärsområden Systemförsäljning (System Sales) och Operatörstjänster
(Managed Services). Under kvartalet uppgick försäljningen för
Systemförsäljning till 147,8 Mkr och Operatörstjänster till 16,3 Mkr.

Systemförsäljningsområdet är generellt en mycket volatil verksamhet
med en blandning av ett fåtal stora kontrakt och många mindre avtal.
Operatörstjänster genererar däremot en löpande och förutsägbar
intäktsström för koncernen, varför vår ambition är att utöka dess
andel av verksamheten. Med en stabil grund av operatörstjänster blir
påverkan av orderingången kvartal för kvartal mindre signifikant.

Ett företag med större storlek och räckvidd

2016 markerar året då Sensys och Gatso varit ett enda företag i ett år
och vi ser optimistiskt på våra framtidsutsikter tack vare vår större
storlek och räckvidd. Utsikterna på kort sikt kommer dock att
påverkas av fortsatt volatilitet. Under resten av året kommer vi att
fortsätta att omstrukturera företaget i linje med vår strategi och
säkra en större andel löpande intäkter och en effektivare verksamhet.

Inbjudan till press- och analytikerpresentation

Den 19 maj kl. 09.30 presenterar VD Torbjörn Sandberg och
finansdirektör Niki Gatsonides rapporten och besvarar frågor i en
audiocast. Presentationen går att följa på internet, via länken på
Sensys Gatsos webbplats: www.sensysgatso.com
(http://media.fronto.com/cloud/sensys/160519/)

Det går även att lyssna på presentationen och ställa frågor över
telefon, du registrerar dig via följande två alternativ:

Förregistrering via webblänk

För att delta i telefonkonferens ber vi er att i god tid innan eventet
förregistrera er via följande webblänk:

http://emea.directeventreg.com/registration/10922456

Öppna länken och följ instruktionerna. Efter genomförd registrering
skickas ett bekräftelsemail ut till angiven mailadress vid
registreringen. Mailet innehåller telefonnummer och kod (Direct Event
Passcode). Välj lämpligt telefonnummer att ringa.

När ni så uppmanas, knappa in kod följt av "#" för att delta i
konferensen.

Via telefon direkt

Som alternativ till webbregistrering för att delta i eventet via
telefonkonferens kan följande telefonnummer ringas:

Sverige: 08-566 194 25
USA: +1 8 669 049 624
Storbritannien: +44 (0) 844 571 89 31
Ni kommer att uppmanas att ange en event kod, bortse från detta och
avvakta i stället (1-2 min) tills operatören träder in och uppge då:
Conference ID: 10922456 eller "Sensys" för registrering.

Denna rapport har inte varit föremål för översiktlig granskning av
koncernens revisor.

Denna information är sådan som Sensys Gatso Group AB (publ) ska
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen
om handel med finansiella instrument.

Informationen lämnades för offentliggörande den 19 maj 2016 kl. 08.30.

För mer information:
Torbjörn Sandberg, VD
Mobil: 076-843 43 76
E-post: t.sandberg@sensysgatso.com

Sensys Gatso är en global ledare inom trafiksäkerhetslösningar för
nationer, städer och åkeriägare. Sensys Gatso har dotterbolag i
Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA samt en filial i
Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso-koncernens aktie är noterad på
Nasdaq Stockholm. Koncernen har 175 anställda och är resultatet av en
sammanslagning av Sensys Traffic AB och Gatso Beheer B.V. efter
förvärvet av Gatso Beheer.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sensys-gatso-group-ab/r/delarsrapport-for-janu...
http://mb.cision.com/Main/496/2012621/517879.pdf

Författare WKR

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.