Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-25

Sensys Gatso Group AB: Delårsrapport Januari - mars 2019

MSEK Januari - Mars 2019
Nettoomsättning 78,4 (71,7)
Orderingång 100 (52,8)
Rörelseresultat (EBIT) -12,2 (-14,9)
Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) -0,1 (-6)
Totalresultat -2,1 (-1,7)
Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) -0,01 (-0,02)
Kassaflödet från den löpande verksamheten -20,6 (3,5)

VD-kommentar

Bra orderingång under kvartalet
Orderingången uppgick till 100 (53) miljoner kronor och var god,
nästan 90 procent bättre än första kvartalet 2018. Den största ordern
kom från en av våra nyckelkunder i Australien och avsåg
fordonsmonterade trafikövervakningssystem. Den ordern tillsammans med
förlängningar av Managed Services (Operatörstjänster) kontrakt för
våra kunder i USA medverkade till orderingången. Av den totala
orderingången så var 36 procent av kontraktsvärdet återkommande
intäkter.

Trafikövervakning som en tjänst
I årsredovisningen för 2018 lyfter vi fram vårt strategiska fokus på
återkommande intäkter. För att skapa en bättre förståelse hos våra
kunder har vi introducerat trafikövervakning som en tjänst. Vi kallar
det "Traffic Enforcement as a Service, TRaaS". Erbjudandet paketerar
vår nya hårdvaruplattform FLUX tillsammans med våra mjukvarulösningar
PULS och Xilium. TRaaS erbjuder en komplett och flexibel lösning med
service för våra kunder runt om i världen.

Brand hos leverantör försenade leveranser under Q1
Verksamhetsåret 2018 avslutades starkt med en total orderingång på 480
miljoner kronor. Leveranserna av T-serien försenades av en brand hos
vår leverantör Prodrive i december 2018. Nettoomsättningen, som
påverkades under första kvartalet av branden, uppgick till 78 (72)
miljoner kronor och var lägre än vad vi hade redovisat med normala
leveranstider. Jämfört med första kvartalet föregående år ökade
nettoomsättningen med 8 procent.

Leveranserna kom igång i Q2
Situationen hos leverantören är nu under kontroll och i april kom
leveranserna igång igen. Förseningarnas negativa effekt på
nettoomsättningen under första kvartalet förväntas, mestadels,
återhämta sig under andra kvartalet.

Lärande från Oklahoma
Managed Services-affären fick ett stort genombrott 2018 i Oklahoma,
USA. Vi påbörjade övervakningen av oförsäkrade fordon. Det var ett
helt nytt program för den amerikanska marknaden som involverade ett
flertal tredjehands intressenter. Projektet i Oklahoma medförde ett
antal förseningar men gav oss nya erfarenheter som vi tar med oss
framåt. Vi förväntar oss fortsatt att programmet kommer att leverera
de 17 miljoner kronor i nettoomsättning för helåret 2019 som
annonserats. Försäljningen inom Managed Services på 18 (11) miljoner
kronor påverkades av Oklahoma och var lägre än förväntat. Jämfört med
första kvartalet föregående år ökade nettoomsättningen inom Managed
Services med 60 procent.

Kassa och finansiell ställning
Tillgängliga likvida medel minskade från 153 miljoner kronor till 127
miljoner kronor. Det var framförallt förskottsbetalningar från
projekt som påverkade kassan. Vi fick under 2018 betalningar för ett
flertal projekt som levererades under första kvartalet. Parallellt
har vi byggt upp rörelsetillgångar, pågående arbete, vilket påverkade
vårt rörelsekapital negativt. Implementationen av den nya standarden
IFRS 16 för redovisning påverkade soliditeten som sjönk från 71,8
procent i slutet av 2018 till 66,2 procent vid utgången av första
kvartalet. Vår finansiella ställning är fortsatt solid.

Framtiden
Genom vårt nya erbjudande trafikövervakning som en tjänst (TraaS)
stärker vi vår position för att skapa långsiktiga kundrelationer och
ökar möjligheten att växa våra återkommande intäkter i framtiden. Den
snabba återhämtningen hos vår leverantör Prodrive gör att vi inte
förväntar oss någon påverkan av leveranserna för helåret. Med tanke
på vår goda orderingång så känner vi oss optimistiska inför
framtiden.

Ivo Mönnink
VD, Sensys Gatso Group

Finansiell information

Inbjudan till presentation för press och analytiker
Den 25 april kl. 10:00 presenterar VD Ivo Mönnink och finansdirektör
Simon Mulder delårsrapporten för första kvartalet 2019 och besvarar
frågor i en audiocast.

Presentationen går att följa online via länk via Sensys Gatsos
hemsida: www.sensysgatso.com eller via
https://tv.streamfabriken.com/sensys-gatso-group-q1-2019

Det går även att lyssna på presentationen och ställa frågor över
telefon.

Sverige: 08 50 558 352
Storbritannien: +44 33 33 009 264
USA: +1 8 335 268 347

Presentationen kommer att publiceras på hemsidan i anslutning till
denna rapport.

Detta är information som Sensys Gatso Group AB (publ) måste
offentliggöra i enlighet med EU- förordningen om marknadsmissbruk.
Informationen lämnades för publicering, genom den kontaktperson som
angivits ovan, kl 08.30 den 25 april 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ivo Mönnink, VD
e-post: i.monnink@sensysgatso.com
e-post IR: investors@sensysgatso.com
(investor@sensysgatso.com)telefon: +46 36 34 29 80

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar
för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag
i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en
filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad
på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 195 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sensys-gatso-group-ab/r/delarsrapport-januari...
https://mb.cision.com/Main/496/2795417/1031576.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.