Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-30

Sensys Gatso Group AB: Delårsrapport januari - mars 2020

Januari - mars 2020
? Nettoomsättning 95,6 Mkr (78,4)
? Orderingång 33,6 Mkr (100,0)
? Rörelseresultat (EBIT) -13,7 Mkr (-12,2)
? Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 1,0 Mkr (-0,1)
? Totalresultat 4,7 Mkr (-2,1)
? Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) -0,02 (-0,01)
? Kassaflödet från den löpande verksamheten 19,9 Mkr (-20,6)

Januari - december 2019
? Nettoomsättning 406,3 Mkr (380,3)
? Orderingång 527,5 Mkr (480,3)
? Rörelseresultat (EBIT) -24,4 Mkr (0,6)
? Rörelseresultat före avskrivningar (EBITDA) 28,6 Mkr (37,6)
? Totalresultat -6,0 Mkr (16,1)
? Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) -0,02 (0,00)
? Kassaflödet från den löpande verksamheten -3,7 Mkr (49,3)

VD-kommentar
Vi fortsätter verksamheten under Covid-19-krisen
Låt oss börja med en uppdatering kring verksamheten med världens
dagliga samtalsämne de senaste två månaderna: Covid-19. I samma stund
som WHO klassade virusutbrottet som en pandemi agerade vi snabbt för
att skydda våra medarbetare och fortsatt verksamhet. Vi tog fram
kontinuitetsplaner för samtliga enheter och bad närmare 80 procent av
medarbetarna att arbeta hemifrån. Målsättningen är att skydda de
medarbetare som måste befinna sig på kontoret eller ute på fältet för
att säkra fortsatta leveranser av produkter och tjänster till våra
kunder. Tack vare vår globala implementering av Agile & Scrum 2018
kan våra utvecklare nu till 100 procent fortsätta arbeta på distans.

I USA erhöll vi säkerhetsklassning för att låta operatörer och
kundtjänstmedarbetare arbeta hemifrån. Det här medför att vår förmåga
att utfärda böter inte påverkas. Den säkrade kontinuiteten i vår
verksamhet är viktig för våra kunder, då vi ses som en samhällsviktig
verksamhet av myndigheter runt om i världen. Mindre trafik på vägarna
kan locka förare att överskrida gällande hastighetsbegränsningar,
vilket medför ökad risk för olyckor och en onödig belastning på redan
ansträngda sjukvårdssystem. I linje med vårt uppdrag att öka
trafiksäkerheten har vi i våra sociala mediekanaler aktivt förmedlat
vikten av att köra säkert, särskilt i dessa dagar. Med stängda skolor
och minskad trafik rent allmänt i USA kommer vi troligen att börja se
påverkan på vår TRaaS omsättning i den marknaden. Omfattningen beror
till stor del på valet av tidpunkt för en gradvis återstart av den
amerikanska ekonomin.

Avtal med Costa Rica i slutskedet
Sensys Gatso och våra konsortiepartner fick i februari i år besked av
Costa Ricas regering att man tilldelats avtalet för landets
Nationella Intelligenta Transportsystem. Just nu pågår processen med
att fastställa de juridiska detaljerna mellan alla berörda parter.
Covid-19 och dess inverkan på möjligheterna att kommunicera effektivt
gör att detta tar längre tid än beräknat. För närvarande tror vi inte
att detta kommer påverka den övergripande tidplanen i projektet som
är värt 192 miljoner kronor.

Covid-19 förväntas inte påverka orderingången
Orderingången för kvartalet var relativt svag och uppgick till 34
miljoner kronor (100). Det är vanligt att myndighetskunder släpper
sina årliga budgetar för nya projekt efter det första kvartalet.
Främst ligger förseningen av kontraktsskrivningen med Costa Rica. Ett
kontrakt på nästan 200 miljoner kronor som har försenats in i andra
kvartalet. Eftersom vi ses som en samhällsviktig verksamhet förväntar
vi oss inte att Covid-19 kommer att påverka den framtida
orderingången.

TRaaS försäljningen fortsätter växa
Den totala nettoomsättningen för första kvartalet uppgick till 96
miljoner kronor, en ökning med 22 procent jämfört med föregående år
(78). Andelen återkommande intäkter av försäljningen uppgick till 53
miljoner kronor, en ökning med 47 procent jämfört med föregående år
(36). TRaaS representerar nu 56 procent av den totala
nettoomsättningen, en ökning med 10 procent jämfört med föregående år
(46). Med denna utveckling fortsätter vi att se bra dragkraft i vår
strategi att växa TRaaS-affären.

Bruttomarginalen tillfälligt under press
Under kvartalet gick den månadslånga varningsperioden igång för vårt
nya program, med höga volymer, för skolzoner i delstaterna Buffalo,
Rhode Island. Under denna varningsperiod har Sensys Gatso inte
intäkter för programmet. Strax därefter stängde skolorna i delstaten
Rhode Island av säkerhetsskäl för Covid-19. Vi kan bara driva
hastighetsövervakning i programmet under skoltid och därför kommer
intäktsgenereringen för detta treåriga TRaaS-program att försenas. I
Australien anses vår verksamhet vara samhällsnyttig och vi fortsätter
lanseringen av vår nya fordonsmonterade lösning i staten Victoria. I
detta projekt för systemförsäljning är marginalen lägre under
implementationsfasen på grund av utvecklingskostnader. Detta projekt
möjliggör ett sexårigt avtal för TRaaS på 130 miljoner kronor. Båda
programmen pressar tillfälligt ner bruttomarginal som i första
kvartalet uppgick till 30 procent (37).

Solid finansiell ställning och ytterligare finansiering
Fortsatt stabil utveckling av tillgängliga likvida medel, som vid
utgången av kvartalet uppgick till 92 miljoner kronor jämfört med 85
miljoner kronor vid utgången av fjärde kvartalet föregående år. För
att underlätta fortsatt tillväxt har Sensys Gatso och Rabobank under
kvartalet kommit överens om villkor för att utöka nuvarande
kreditfacilitet från Rabobank med ytterligare 50 miljoner kronor. De
första 12,5 miljoner kronor kommer att göras tillgängliga i samband
med att det slutliga låneavtalet med Rabobank undertecknas under
andra kvartalet. För att sammanfatta, vår finansiella ställning
förblir stark med en soliditet på 65 procent vid utgången av
kvartalet jämfört med 64 procent vid utgången av föregående år.

Framtidsutsikter
I dagsläget räknar vi med att covid-19 endast kommer att påverka
företaget i begränsad omfattning. En frisk och motiverad
personalstyrka, som till största del arbetar hemifrån, gör att vi kan
fortsätta genomföra våra projekt. Inga projekt har avbrutits eller
försenats, då vi har att göra med myndighetskunder som värdesätter
våra viktiga trafiksäkerhetslösningar. Våra långa projekttider och
fleråriga statliga kontrakt kan snarare vara till vår fördel under
den här krisen. Vi håller därför fast vid vår långsiktiga plan att
öka nettoomsättningen från 400 miljoner kronor 2019 till mer än 1
miljard kronor år 2025, där TRaaS-intäkter är mer än 600 miljoner
kronor. Vi håller också kvar vår målsättning att öka lönsamheten,
från en EBITDA-marginal på 7 procent 2019 till mer än 15 procent år
2025.

Ivo Mönnink
VD, Sensys Gatso Group

Finansiell information
Inbjudan till presentation för press och analytiker
Den 30 april kl. 10.00 bjuder Sensys Gatso Group in till en
presentation / audiocast. VD Ivo Mönnink och finansdirektör Simon
Mulder presenterar de finansiella resultaten på engelska.

Presentationen/audiocasten kan följas via webben eller telefon och
kommer att finnas tillgänglig på bolagets hemsida
https://www.sensysgatso.com

Länk till webbsändningen:
https://tv.streamfabriken.com/sensys-gatso-group-q1-2020

Telefonnummer att ringa in på:
Sverige +46 8 505 583 66
Storbritannien: +44 333 300 92 62
USA: +1 8 335 268 382
Presentationen kommer att publiceras på hemsidan i anslutning till
denna rapport.

Detta är information som Sensys Gatso Group AB (publ) måste
offentliggöra i enlighet med EU- förordningen om marknadsmissbruk.
Informationen lämnades för publicering, genom den kontaktperson som
angivits ovan, kl 08.30 den 30 april 2020.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ivo Mönnink, VD
e-post: i.monnink@sensysgatso.com
e-post IR: investors@sensysgatso.com (investor@sensysgatso.com)
telefon: +46 36 34 29 80

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar
för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag
i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en
filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad
på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 252 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sensys-gatso-group-ab/r/delarsrapport-januari...
https://mb.cision.com/Main/496/3100509/1239609.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.