Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-08-29

Sensys Gatso Group AB: Halvårsrapport Januari - juni 2019

MSEK
April - juni 2019
Nettoomsättning 96,9 (88,6)
Orderingång 141,5 (182,9)
Rörelseresultat (EBIT) -8,2 (-0,6)
Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) 4,4 (8,6)
Totalresultat -5,1 (7,9)
Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) -0.01 (0.00)
Kassaflödet från den löpande verksamheten -2.7 (-4.9)

Januari - juni 2019
Nettoomsättning 175,3 (160,2)
Orderingång 241,4 (235,7)
Rörelseresultat (EBIT) -20,4 (-15,5)
Rörelsemarginal före avskrivningar (EBITDA) 4,3 (2,6)
Totalresultat -7,1 (6,2)
Resultat per aktie, före och efter utspädning (SEK) -0,02 (-0,02)
Kassaflödet från den löpande verksamheten -23,3 (-1,4)

VD-kommentar

Återkommande intäkter uppgick till 75 procent av orderingången under
andra kvartalet

Orderingången under andra kvartalet var fortsatt bra och uppgick till
141 (183) miljoner kronor, vilket är 40 procent bättre än första
kvartalet 2019 då orderingången uppgick till 100 miljoner kronor. Det
var framförallt order från USA och Australien som påverkade
kvartalet. Orderingången för första halvåret ökade något jämfört med
föregående år och uppgick till 241 (236) miljoner kronor. För andra
kvartalet uppgick andelen återkommande intäkter till 75 procent av
ordervärdet och för första halvåret var andelen återkommande intäkter
60 procent.

Försäljningen av trafikövervakning som en tjänst (TraaS) ökade med 24
procent

Nettoomsättningen för andra kvartalet ökade med nio procent till 97
(89) miljoner kronor.

Nettoomsättningen för första halvåret ökade med cirka tio procent
jämfört med föregående år och uppgick till 175 (160) miljoner kronor.
Andelen återkommande intäkter, som vi kallar TraaS, uppgick till 48
(42) procent för det första halvåret 2019. Det är en ökning med 24
procent jämfört med återkommande intäkter, TraaS, för helåret 2018
och helt i linje med vår tillväxtstrategi.

Vi breddar vårt erbjudande av lösningar
Under 2019 implementerar vi parallellt ett stort antal projekt i
Nederländerna, Australien och USA, order som till största delen
erhölls under 2018. Projekten innehåller nya innovativa lösningar för
Sensys Gatso Group. Dessa tjänster ökar vår kunskap och portfölj av
lösningar samt har potential att användas globalt. Som en effekt av
dessa projekt ökade, under kvartalet, direkta rörliga kostnaderna för
personal och administration. Trots att vi ökade våra kostnader för
att leverera projekten, var bruttomarginalen cirka 38 (40) procent.

Insteg i Sydamerika
Efter kvartalets utgång och för första gången i vår historia vann vi
två betydelsefulla order i Sydamerika från Colombia. Det var ett
resultat av försäljningsinsatser i regionen som påbörjades under
2017. Vi är stolta över att växa vår installerade bas i en region med
fokus på trafiksäkerhet.

Oklahoma, USA, ökar takten
Under 2018 gjorde vi ett stort genombrott i marknaden med vårt
erbjudande av Managed Services (TraaS). Vi startade upp ett
övervakningsprogram för oförsäkrade bilar i Oklahoma, USA, som gav
oss nya erfarenheter. Vi ser nu att programmet börjar ta fart och det
bidrog till att försäljningen av Managed Services (Traas) ökade till
25 (20) miljoner kronor i kvartalet. Under första halvåret har vi
gradvis ökat antalet installerade system. Vi fortsätter att utveckla
funktionaliteten i mjukvaran för att kunna hantera olika situationer,
exempelvis placering, mobila och fasta installationer. Att utveckla
mjukvaran, algoritmen bakom lösningarna, och att fortsätta bygga upp
kunskapen i organisationen kommer framöver att korta ledtiden till
driftsättning och intäktsgenerering.

Leveranserna från Prodrive tillbaka till normalläge
Leveranserna från vår komponenttillverkare Prodrive, som drabbades av
en brand i december 2018, är tillbaka till normala leveranstider.
Åtgärder har vidtagits av vår leverantör för att förhindra framtida
störningar i vår leveranskedja. Som förväntat har inte störningarna
haft någon negativ påverkan på årets intäkter och våra
kundrelationer.

Vår finansiella ställning är fortsatt solid
Tillgängliga likvida medel minskade från 153 miljoner kronor vid
utgången av 2018 till 111 miljoner kronor vid periodens slut. Som vi
berättade i rapporten för första kvartalet var det framförallt
förskottsbetalningar från projekt som påverkade kassan. Vi fick under
2018 betalningar för ett flertal projekt som levererades under första
kvartalet. Parallellt har vi byggt upp rörelsetillgångar, pågående
arbete, vilket påverkade vårt rörelsekapital negativt.
Implementationen av den nya standarden IFRS 16 för redovisning
påverkade soliditeten som sjönk från 71,8 procent i slutet av 2018
till 66,1 procent vid utgången av första kvartalet. Vår finansiella
ställning är fortsatt solid. Efter kvartalets utgång har bolaget
gjort en andra amortering på säljreversen på 1 miljon Euro (10,5
miljoner kronor).

Framtiden
Genom vårt nya erbjudande av trafikövervakning som en tjänst, (TraaS),
har vi stärkt vår position med en betydande tillväxt på 24 procent
under första halvåret. Den starka positionen inom TRaaS ökar vår
potential för framtida återkommande intäkter. Med tanke på god
kvalitet i orderingången och solid finansiell ställning känner vi oss
optimistiska inför framtiden.

Ivo Mönnink
VD, Sensys Gatso Group

Finansiell information

Inbjudan till presentation för press och analytiker

Den 29 augusti kl. 10.00 presenterar VD Ivo Mönnink och finansdirektör
Simon Mulder delårsrapporten för andra kvartalet 2019 och besvarar
frågor i en telefonkonferens. Presentationen går att följa online via
länk via https://tv.streamfabriken.com/sensys-gatso-group-q2-2019

Det går även att lyssna på presentationen och ställa frågor över
telefon;

Sverige: 08 50 558 368
Storbritannien: +44 33 33 009 272
USA: +1 8 335 268 382
Presentationen kommer att publiceras på hemsidan i anslutning till
denna rapport.

Detta är information som Sensys Gatso Group AB (publ) måste
offentliggöra i enlighet med EU- förordningen om marknadsmissbruk.
Informationen lämnades för publicering, genom den kontaktperson som
angivits ovan, kl 08.30 den 29 augusti 2019.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Ivo Mönnink, VD
e-post: i.monnink@sensysgatso.com
e-post IR: investors@sensysgatso.com
(investor@sensysgatso.com)telefon: +46 36 34 29 80

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar
för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag
i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en
filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad
på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 195 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sensys-gatso-group-ab/r/halvarsrapport-januar...
https://mb.cision.com/Main/496/2884533/1097203.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.