Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-14

Sensys Gatso Group AB: Valberedning utsedd inför Sensys Gatso Groups årsstämma 2020

I enlighet med årsstämmans beslut har styrelsens ordförande
sammankallat en valberedning för årsstämman 2020.

Enligt beslut vid årsstämman 2019 ska Sensys Gatso Groups valberedning
bestå av fem ledamöter. Ledamöterna ska utgöras av en representant
för var och en av de fyra till röstetalet största aktieägarna som
önskar delta i valberedningen samt bolagets styrelseordförande.
Erhålls inte en valberedning om fem ledamöter (inklusive ordföranden)
efter kontakt med de åtta största aktieägarna ska styrelsens
ordförande fortsätta att kontakta aktieägare som står på tur till
dess att en valberedning om fyra ledamöter (inklusive ordföranden)
har uppnåtts.

Valberedningens ledamöter har nu utsetts baserat på ägarförhållandena
per den 30 september 2019 och därefter kända förändringar. Timo
Gatsonides (företrädare för eget och närståendes innehav) är
ordförande i valberedningen. De övriga ägarrepresentanterna är Jan
Johansson, utsedd av Inger Bergstrand samt Per Wall, företrädare för
eget innehav. I valberedningen ingår också Sensys Gatso Groups
styrelseordförande Claes Ödman.

Valberedningen har till uppgift att bereda och framlägga förslag till
årsstämman 2020 avseende bl.a. ordförande vid stämman, styrelse,
styrelsens ordförande, styrelseledamöternas arvoden samt revisor och
revisorsarvoden.

Årsstämman kommer att äga rum torsdagen den 14 maj 2020.

Information om valberedningens arbete återfinns på Sensys Gatso Groups
hemsida www.sensysgatso.com. Aktieägare som vill lägga fram förslag
till valberedningen kan göra detta via e-post till
t.gatsonides@sensysgatso.com

Jönköping 14 november 2019
Sensys Gatso Group AB (publ.)

Informationen lämnades för offentliggörande, genom den kontaktperson
som angivits, den 14 november 2019, kl 18.30.

För mer information kontakta:
Ivo Mönnink, VD
Sensys Gatso Group AB
E-post: investors@sensysgatso.com

Sensys Gatso Group AB är världsledande inom trafiksäkerhetslösningar
för länder, städer och åkeriägare. Sensys Gatso Group har dotterbolag
i Australien, Tyskland, Nederländerna, Sverige och USA, samt en
filial i Förenade Arabemiraten. Sensys Gatso Groups aktie är noterad
på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 195 anställda.

För mer information, besök www.sensysgatso.com

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/sensys-gatso-group-ab/r/valberedning-utsedd-i...
https://mb.cision.com/Main/496/2961878/1141637.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.