Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-04-25

Sensys Traffic: Årsstämma för Sensys Traffic AB, har avhållits i Jönköping

Årsstämman omvalde Ingemar Skogö, Claes Ödman, Torbjörn Sandberg och
Gunnar Jardelöv samt nyvalde Karin Ahl och Helena Nordman-Knutson
till styrelse. Gunnar Jardelöv valdes till styrelsens ordförande.
Vidare omvaldes PwC med auktoriserade revisorn Martin Odqvist som
ansvarig revisor för Sensys in till slutet av årsstämman 2015.

I enlighet med valberedningens förslag fastställdes ett totalt arvode
om 650 000 kr till de stämmovalda styrelseledamöterna, att fördelas
med 150 000 kr till styrelsens ordförande och 100 000 kr vardera till
styrelsens ledamöter.

Årsstämman fattade beslut enligt styrelsens förslag om att ingen
utdelning skall lämnas för 2013.

På förslag av valberedningen beslutades att valberedningen skall
inrättas genom att de fyra största aktieägarna skall erbjudas
möjlighet att utse varsin representant, att jämte ordförande utgöra
valberedningen intill dess en ny valberedning har utsetts.

De sedan tidigare föreslagna emissioner av teckningsoptioner samt
godkännande av överlåtelse av teckningsoptioner till ledande
befattningshavare, nyckelpersoner samt övrig personal i bolaget
respektive till styrelseledamöterna i bolaget, hade inför stämman
återkallats av Danske Capital SE.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sensys Traffic är
skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 25 april 2014, kl
09.20.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och
trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och
rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sensys-traffic/r/arsstamma-for-sensys-traffic-...
http://mb.cision.com/Main/496/9574425/237111.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.