Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-03-17

Sensys Traffic: Nominering till Sensys Traffics styrelse 2014

Valberedningen i SENSYS Traffic AB har avslutat sitt arbete inför
årsstämman 2014 och föreslår val av följande ledamöter.

Valberedningen föreslår omval av ledamöterna Gunnar Jardelöw, Ingemar
Skogö, Torbjörn Sandberg och Claes Ödman samt nyval av Helena
Nordman-Knutsson och Karin Ahl. Peter Svensson, Anders Norling och
Jeanette Jakobsson har avböjt att kandidera till omval. Förslaget
innebär att antalet bolagsstämmovalda styrelseledamöter minskar med
en person till fem ledamöter. Valberedningen föreslår att Gunnar
Jardelöw väljs till ordförande.

Samtliga nominerade kandidater är enligt valberedningens bedömning att
anses som oberoende i förhållande till bolaget och bolagsledningen.
Beredningen har i sina förslag eftersträvat en ändamålsenlig
sammansättning av styrelsen med hänsyn till Sensys Traffics
verksamhet, utvecklingsskede och marknad. En jämn könsfördelning har
eftersträvats.

Valberedningen föreslår att arvode till styrelsens ordförande utgår
med 150 000 kronor och med 100 000 kronor till varje övrig ledamot.
Totalt arvode således 650 000 kronor.

Sensys Traffic håller årsstämma den 24 april 2014 klockan 15:00 på
Elite Stora Hotellet, Jönköping. Valberedningen föreslår styrelsens
ordförande Peter Svensson som ordförande på årsstämman 2014.

Valberedningen har inför årsstämman 2014 bestått av följande
ledamöter:

· Jan Johansson, Jan Johanssons Förvaltnings AB, ordförande i
valberedningen

· Lars Gunnar Berntson
· Andre Vatsgar, Danske Capital
· Anders Bergstrand.
Valberedningens fullständiga förslag kommer att presenteras i
kallelsen till årsstämman och finnas tillgänglig på Sensys hemsida.

Informationen i detta pressmeddelande är sådan som Sensys Traffic är
skyldigt att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden.
Informationen lämnades för offentliggörande den 17 mars 2014, kl
10.00.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och
trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och
rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sensys-traffic/r/nominering-till-sensys-traffi...
http://mb.cision.com/Main/496/9552124/220896.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.