Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2014-07-02

Sensys Traffic: Sensys får tilläggsorder från Sverige värd 10 mkr

SENSYS Traffic AB, en global leverantör av trafiksäkerhetslösningar,
har idag fått en tilläggsorder på system för hastighetsövervakning
från svenska Trafikverket. Ordern, värd 10 mkr, innebär en utökning
av den tidigare erhållna avropsordern för det svenska ATK-systemet
(Automatisk Trafiksäkerhetskontroll).

Ordern omfattar leverans av system för utbyte av befintliga ATK-system
under innevarande år. Sensys utför också installation och
driftsättning av dessa vilket dock inte ingår i denna order utan
avropas fortlöpande vartefter utbyten av befintliga ATK-system sker.
I och med denna order uppgår avropen på system och skåp samt
reservdelar från Trafikverket till 95 mkr hittills i år och totalt
121 mkr sedan avtalen tecknades i juli 2013.

Sensys påbörjade leveranser av system för utbyte och nyetablering till
Trafikverket under andra kvartalet 2014. Samtidigt inledde Sensys
också installation, driftsättning och underhåll av de svenska
ATK-systemen.

"Ordern innebär att takten på utbyten av befintliga ATK-system i år
har ökat jämfört med vad som tidigare aviserades och kan också ses
som ett kvitto på att vi lyckats med vår satsning på både produktion
och underhåll för att möta Trafikverkets behov", säger Johan Frilund,
VD Sensys Traffic AB.

Sensys Traffic tecknade i juli 2013 avtal med Trafikverket avseende
system och skåp samt underhåll till det svenska ATK-systemet. Sensys
levererar i år system både för utbyte av befintliga system och
etablering av nya system inom ramen för ATK. Avtalen är treåriga med
möjlighet till förlängning upp till 9 år. ATK-systemet, vars syfte är
att rädda liv genom förbättrad hastighetsefterlevnad, är en väsentlig
komponent i det svenska nollvisionsarbetet.

Informationen är sådan som Sensys Traffic AB är skyldigt att
offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller handel
med finansiella instrument. Informationen lämnades för
offentliggörande den 2 juli 2014, kl. 16:05.

För mer information:
Johan Frilund, VD
Mobil: 073-274 28 23
E-post: johan.frilund@sensys.se

www.sensys.se

Sensys Traffic utvecklar och marknadsför system för trafiksäkerhet och
trafikinformatik. Systemen används främst för hastighets- och
rödljusövervakning. Aktien noteras på NASDAQ OMX Stockholm.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/sensys-traffic/r/sensys-far-tillaggsorder-fran...
http://mb.cision.com/Main/496/9611715/263394.pdf

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.