Du är här

2017-09-18

SENZAGEN: KASSA SKA RÄCKA ETT PAR ÅR EFTER VALIDERING - VD(OMS)

(Förtydligande i stycke 30, adresserbar marknad för Gardskin och Gardpotency)

STOCKHOLM (Direkt) Labbtestutvecklaren Senzagen planerar efter listningen på
Nasdaq First North att kapitalet ska räcka fram till att bolaget kommer i
gång med försäljningen globalt.

"Vi tänker att det ska räcka ett par år efter att vi är validerade med de
första testerna", säger vd Anki Malmborg Hager till Nyhetsbyrån Direkt.

Då tänker ni inte att ni ska behöva ta in några mer pengar?

"Just nu har vi inga planer på det, men det kan naturligtvis ändras", säger
Anki Malmborg Hager.

Den största risken mot Senzagens planer att inte behöva ta in ytterligare
kapital, efter den i samband med listningen genomförda kapitalanskaffningen,
ligger enligt Anki Malmborg Hager i eventuella förseningar.

Kan bolaget behöva ta in nytt kapital givet att ni får i gång försäljningen
globalt?

"Det är inte sannolikt om det inte kommer direktiv från styrelsen att vi ska
öka tempot i antalet nya tester eller sådana saker", säger Anki Malmborg
Hager.

När kommer bolaget att gå med vinst?

"Det har vi naturligtvis uträkningar på, men det är ingenting som jag vill
diskutera i nuläget", säger Anki Malmborg Hager.

Senzagen kommer i samband med sin kraftigt övertecknade listning på Nasdaq
First North att ta in cirka 90 miljoner kronor före emissionskostnader
Borträknat för bedömda kostnader på cirka 8,2 miljoner kronor väntas
nettolikviden som bolaget tillförs uppgå till 81,8 miljoner kronor.

Huvuddelen av dessa medel, omkring 60-70 procent, kommer finansiera
utvecklingen av den kommersiella organisationen.

De kommande åren planerar Senzagen att expandera geografiskt och teckna avtal
med fler licenslaboratorier (Contract Research Organisations, CRO).

"Vi har ett ganska stort antal diskussioner på gång och vi har landat en del
avtal redan. Vi ser ett stort intresse för vårt test", säger Senzagens vd
Anki Malmborg Hager till Nyhetsbyrån Direkt.

Senzagen har sedan tidigare tester ute på ett laboratorium i USA och ett i
Tyskland. Därutöver har Senzagen ett antal distributionsavtal i Europa och i
USA samt ett med ett sydkoreanskt bolag.

"Vi fokuserar på Europa och USA i första hand. Sedan har vi sagt att om kommer
det tillfälligheter från resten av världen utvärderar vi naturligtvis det",
säger Anki Malmborg Hager.

Runt 20-30 procent av likviden från emissionen vid listningen kommer att gå
till utveckling av den befintliga produktportföljen och nya tester baserade
på den befintliga Gard-plattformen.

Senzagen har startat pilotförsäljning av sina två första produkter, Gardskin
och Gardpotency. Testen gör det möjligt att bedöma om kemiska substanser kan
orsaka hudallergier. Ännu så länge är försäljningen av bolagets två tester på
låga nivåer. I samband med att testerna valideras under det första halvåret
2019 väntas försäljningen kunna ta fart.

"Grejen är att vi blir validerade 2019. Då vill vi ha så stor täckning som
möjligt och sedan komma igång ordentligt med försäljningen efter det. I och
med vår validering kommer kunderna att kunna använda data som vi tar fram
till sina registreringar hos regulatoriska myndigheter", säger Anki Malmborg
Hager.

Priset för ett Gardskin-test från Senzagen ligger i dag på 5.000 euro. I
avtalen med sina CRO-bolag får Senzagen en procentuell licensavgift.

"Nu är vi i en valideringsprocess och ser över våra priser. När testerna blir
validerade kommer prisbilden troligen att se annorlunda ut", säger Anki
Malmberg Hager. "Där är vårt mål att vi ska ha 30 procents licensavgift".

Vid rådande pris och en licensavgift på 30 procent skulle det ge Senzagen
intäkter på 1.500 euro per sålt test, motsvarande lite drygt 14.000 kronor.

Bakom de två första produkterna finns planer på att ta fler tester till
marknaden.

"Varje år efter 2019 ska vi sätta ett nytt Gard-baserat test på marknaden",
säger Anki Malmborg Hager.

Bland testerna under utveckling bakom de två första produkterna finns Gardair
i samarbete med Astra Zeneca. Testet ska undersöka om kemiska substanser kan
orsaka luftvägsallergier.

"Det är ett projekt som löper på två år, som stöds av EU, och började i mars i
år", säger Anki Malmborg Hager.

I finansieringen av utvecklingen av Gardair har projektet fått stöd av EU med
ett forskningsanslag om 23 miljoner kronor.

"Valideringen planerar vi ska vara klar i april 2020", säger Anki Malmborg
Hager.

Senzagen verkar på marknaden för så kallad toxikologiska in vitro-testning,
vilket innebär provrörstester för att studera om olika substanser kan ge
upphov till negativa hälsoeffekter.

Världsmarknaden uppgår i dag till runt 129 miljarder kronor och beräknas växa
till 260 miljarder kronor 2022. Det motsvarar då en genomsnittlig årlig
tillväxt på cirka 15 procent.

Senzagens adresserbara marknad för Gardskin och Gardpotency uppgår till drygt
2,9 miljarder kronor. Den största delen av detta utgörs av den
nordamerikanska in-vitro testmarknaden för hudsensibilisering och irritation
inom läkemedelsbranschen.

Kemikalier som behöver testat inom EU enligt de regulatoriska kraven i
Reach-förordningen motsvarar en adressbar marknad på 0,58 miljarder kronor.

Runt 0,45 miljarder kronor är värdet på den adresserbara marknaden för
ersättningen av djurtester så kallade in vivo-tester inom
läkemedelsutveckling och produktion.

Drivkrafterna på de olika delmarknaderna för läkemedel, kosmetika och
kemikalier i en vidare definition även innefattande mat och dryck skiljer sig
åt.

"De olika industrierna behöver det av olika skäl. I kemikalieindustrin har du
väldigt starka drivkrafter från Reach-direktivet i Europa som säger att du
måste testa dina kemikalier. I kosmetikaindustrin har du totalförbud mot
djurtester och läkemedelsindustrin vill screena (identifieringen av lovande
läkemedelskandidater Direkts anm) tidigt för att spara tid och pengar", säger
Anki Malmborg Hager.

Bland konkurrenterna till Senzagens tester finns tre in-vitro tester och ett
in-vivo test. Det konkurrerande DPRA-testet har utvecklats av Procter&Gamble,
h-Clat av Kao och Shiseido medan Keratinosens har utvecklats av det
schweiziska kosmetikabolaget Givaudan.

Som det enda djurtestet som, bolaget i sitt prospekt framhåller, konkurrerar
med Senzagens tester nämns så kallade Local Lymph Node Assay (LLNA), ett
djurtest för hudsensibilisering som används på möss.

"Vi har väldigt många datapunkter. Våra konkurrenter har ett fåtal
datapunkter, bara en eller två. Det gör att vi har en högre prediktion
(förutsägbarhet Direkts anm) och vi kan också mäta styrkan i den allergiska
reaktionen", säger Anki Malmborg Hager.

Enligt de riktlinjer som finns validerade hos OECD får Senzagens konkurrerande
tester inte användas på egen hand utan måste kombineras.

"Där ser man en bredd av priser beroende till vilket kontraktslabb du väljer
att vända dig för att få de här utförda. Snittet ligger på 8.500 euro för
alla tre", säger Anki Malmborg Hager.

Senzagen planerar dock för att bolagets tester ska kunna användas på egen hand
utan hjälp av andra tester. Givet att det godkänns i valideringen hos OECD
kan då Senzagen att komma att få en konkurrensfördel gentemot konkurrenterna.

Bland de som på förhand åtagit sig att teckna aktier i Senzagens erbjudande
finns kända namn som Leif GW Persson, Jörgen Book som tidigare varit ansvarig
för strategi och prissättning av respiratoriska produkter på Astra Zeneca
samt den tidigare telekomanalytikern Per Lindberg med tidigare positioner på
bland annat ABG Sundal Collier och Dresdner Kleinwort.

Blir Leif GW Persson och Per Lindberg storägare i Senzagen efter emissionen?

"Det är inget jag kan kommentera ännu. Det har inte registrerats. När det är
registrerat hos Bolagsverket kommer de största ägarna gå ut på vår hemsida",
säger Anki Malmborg Hager.

Största ägare i Senzagen var inför emissionen de tre grundarna, Carl
Borrebaeck, Malin Lindstedt och Erwin Roggen genom bolaget 3 RS Management
and Consulting. Tillsammans hade de en ägarandel på knappt 38 procent av
kapitalet och rösterna.
---------------------------------------
Börsredaktionen +46 8 5191 7910, http://twitter.com/direktse

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.