Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-12-18

SenzaGen: Kommuniké från extra bolagsstämma i SenzaGen AB avseende incitamentsprogram

SenzaGen AB ("SenzaGen" eller "Bolaget") har idag den 18 december 2019
hållit extra bolagsstämma, vid vilken följande beslut fattades.

Beslut om incitamentsprogram för verkställande direktören genom
emission av högst 110 000 teckningsoptioner

Extra bolagsstämman beslutade om att godkänna styrelsens förslag
avseende emission av högst 110 000 teckningsoptioner, till följd
varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 5 500 kronor.
Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, endast tillkomma verkställande
direktören i Bolaget och koncernen.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i
Bolaget under perioden från och med den 1 november 2022 till och med
den 5 januari 2023 eller den tidigare dag som följer av villkoren för
teckningsoptionerna.

Teckningskursen ska fastställas till ett belopp motsvarande 100
procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North
Growth Market under perioden från och med den 4 december 2019 till
och med den 17 december 2019, vilken fastställts till 19,84 kronor.

Beslut om incitamentsprogram för anställda i koncernen genom emission
av högst 265 000 teckningsoptioner

Extra bolagsstämman beslutade om att godkänna styrelsens förslag
avseende emission av högst 265 000 teckningsoptioner, till följd
varav Bolagets aktiekapital kan komma att öka med högst 13 250
kronor. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från
aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma nuvarande och tillkommande
ledande befattningshavare, nyckelpersoner och anställda i Bolaget och
koncernen.

Koncernledningen bestående av upp till sju befattningar erbjuds att
teckna mellan 15 000 och 62 500 teckningsoptioner, sammanlagt högst
217 500 teckningsoptioner. Nuvarande och tillkommande övriga
anställda inom koncernen bestående av upp till tio personer erbjuds
att teckna mellan 1 000 och 4 000 teckningsoptioner, sammanlagt högst
47 500 teckningsoptioner.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i
Bolaget under perioden från och med den 1 november 2022 till och med
den 5 januari 2023 eller den tidigare dag som följer av villkoren för
teckningsoptionerna.

Teckningskursen ska fastställas till ett belopp motsvarande 200
procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North
Growth Market under perioden från och med den 4 december 2019 till
och med den 17 december 2019, vilken fastställts till 39,68 kronor.

Beslut om incitamentsprogram för styrelsen genom emission av högst 50
000 teckningsoptioner samt beslut om godkännande av överlåtelse av
teckningsoptioner

Extra bolagsstämman beslutade om att godkänna aktieägaren Johan
Wennerholms förslag avseende emission av högst 50 000
teckningsoptioner, till följd varav Bolagets aktiekapital kan komma
att öka med högst 2 500 kronor. Rätt att teckna teckningsoptionerna
ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma
nuvarande styrelseledamöter i Bolaget samt Bolaget med rätt och
skyldighet att, vid ett eller flera tillfällen, vidareöverlåta
teckningsoptioner till nya styrelseledamöter till ett pris som inte
understiger optionens marknadsvärde enligt Black & Scholes
värderingsmodell och i övrigt på samma villkor som i emissionen.

Nuvarande ledamöter i styrelsen för Bolaget ska erbjudas att förvärva
högst 25 000 teckningsoptioner per person. Bolaget har rätt att
teckna de teckningsoptioner som inte tecknas, som senare ska kunna
erbjudas till tillkommande styrelseledamöter.

Varje teckningsoption berättigar till teckning av en ny aktie i
Bolaget under perioden från och med den 1 november 2023 till och med
den 5 januari 2024 eller den tidigare dag som följer av villkoren för
teckningsoptionerna.

Teckningskursen ska fastställas till ett belopp motsvarande 200
procent av den volymviktade genomsnittskursen på Nasdaq First North
Growth Market under perioden från och med den 4 december 2019 till
och med den 17 december 2019, vilken fastställts till 39,68 kronor.

Vidare beslutade extra bolagsstämman om att godkänna att Bolaget får
överlåta det antal teckningsoptioner i Bolaget av serie 2020/2024,
som inte tecknas av nuvarande styrelseledamöter till tillkommande
styrelseledamöter i Bolaget, eller på annat sätt förfoga över
teckningsoptionerna för att säkerställa åtagandena i anledning av
teckningsoptionerna av serie 2020/2024.

För de fullständiga förslagen till beslut enligt ovan hänvisas till
kallelsen samt de fullständiga förslagen som finns tillgängliga på
Bolagets hemsida www.senzagen.com.

För mer information vänligen kontakta:

Axel Sjöblad, VD, SenzaGen AB
Email: axel.sjoblad@senzagen.com | Mobil: 0705-35 93 51

Carl Borrebaeck, Styrelseordförande, SenzaGen AB
Email: carl.borrebaeck@immun.lth.se | Mobil: 0708-21 83 30

Tina Dackemark Lawesson, VP Marketing & Communications, SenzaGen AB
Email: tina.lawesson@senzagen.com | Mobil: 0708-20 29 44

Om GARD[®]
GARD[®] består av en grupp med tester för analys av kemikaliers
förmåga att starta en allergisk reaktion hos människa. Testerna
utförs på mänskliga celler (in vitro) i kombination med artificiell
intelligens. Genom att analysera hundratals markörer genererar
GARD[®] stora mängder data och levererar resultat med över 90
procents precision. Detta kan jämföras med dagens standardmetod -
tester på djur - som endast uppnår 70-75 procents precision.
Produktportföljen består av säkerhetstester för hud- och
luftrörsallergi: GARD[®]skin, GARD[®]air, GARD[®]potency och
GARD[®]skin Medical Device.

Om SenzaGen AB
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med cellbaserade
tester för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår
vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om
kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets
patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och
innehåller mer information än traditionella utvärderingsmetoder.
Testerna säljs i egen regi i Sverige och USA samt genom partners i
flera andra länder. I strategin ingår att expandera geografiskt,
knyta till sig fler distributions- och licenspartners och lansera
nya, unika tester. SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och
dotterbolag i USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

SenzaGen är listat på Nasdaq First North Growth Market (ticker:
SENZA). FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är Bolagets
Certified Adviser.

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/senzagen/r/kommunike-fran-extra-bolagsstamma-...
https://mb.cision.com/Main/14439/2993632/1163822.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.