Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-01-07

SenzaGen: SenzaGen meddelar att teckningsoptioner har utnyttjats och att tilldelning av aktier skett

SenzaGen AB ("SenzaGen" eller "Bolaget") meddelar att 3 750 av de 49
250 teckningsoptioner som emitterades den 8 juni 2015 har utnyttjats
av innehavare till en kurs om 20 kronor och att styrelsen för Bolaget
därmed beslutat att tilldela 18 750 aktier till tecknaren.

Styrelsen för SenzaGen har beslutat att tilldela 18 750 aktier som
tecknats i enlighet med villkoren för teckningsoptionerna som
emitterades efter beslut av årsstämman den 8 juni 2015. Med anledning
av att Bolaget efter teckningsoptionerna emitterats genomfört en
aktiesplit (1:5) har innehavare av teckningsoption rätt att teckna
fem aktier i Bolaget per teckningsoption till en teckningskurs om 20
kronor per aktie. Varje aktie har därmed tecknats till en kurs om 20
kronor.

Samtliga aktier har tecknats genom kontant betalning och totalt
betalas 375 000 kronor för de tecknade aktierna, vilket kommer att
öka Bolagets aktiekapital med 938 kronor, från 777 963 kronor till
778 900 kronor. Antalet aktier ökar med 18 750, från 15 559 250 till
15 578 000 och innebär en utspädning om 0,121 procent av antalet
aktier och röster i Bolaget. Efter utnyttjande av 3 750
teckningsoptioner kvarstår 25 850 teckningsoptioner av de 49 250
teckningsoptioner som emitterades den 8 juni 2015, vilket innebär att
ytterligare högst 129 250 aktier kan komma att tecknas och tilldelas.

För detaljerade villkor avseende teckningsoptionerna hänvisas till
Bolagets hemsida, www.senzagen.com.

För mer information, kontakta:

Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com
Telefon: 0768 284822

Om GARD®

Genom att analysera hundratals markörer genererar GARD® stora mängder
data och levererar resultat med över 90 procents precision. Detta kan
jämföras med dagens standardmetod - tester på möss - som endast
uppnår 70-75 procents precision. SenzaGens test kan dessutom
kvantifiera den allergiframkallande potentialen för en kemisk
substans.

Om SenzaGen

SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i
provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår
vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om
kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets
patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger
mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs
i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra
länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta
till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester.
SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco,
USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 7 januari 2019, kl. 08:30.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA).
FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns
att tillgå via http://www.senzagen.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/senzagen/r/senzagen-meddelar-att-teckningsopti...
https://mb.cision.com/Main/14439/2711297/972439.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.