Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-14

SenzaGen: SenzaGens bokslutskommuniké 2018

Positiv utveckling för SenzaGen - intresset för GARD® fortsätter att
öka

VD-kommentar
"Under 2018 har vi etablerat en stadigt växande kundbas och antalet
test som vi utfört för kunders räkning har ökat väsentligt, med en,
för andra året i rad, fördubblad omsättning som resultat. Detta
tillsammans med forskningsresultat om GARD®skin publicerade i
Regulatory Toxicology and Pharmacology stärker vår övertygelse om att
SenzaGen nu driver förändringen av den globala testningsindustrin",
säger Anki Malmborg Hager, VD.

Helår 2018
· Nettoomsättningen uppgick till 1 997 KSEK (1 153)
· Periodens resultat uppgick till -16 090 KSEK (-13 076)
· Resultatet per aktie -1,04 SEK (-1,62)
· Likvida medel per den 31 december uppgick till 56 632 KSEK (82
732)

· Styrelsens förslag är att ingen vinstutdelning sker till bolagets
aktieägare.

Halvåret 1 juli-31 december

· Nettoomsättningen uppgick till 1 637 KSEK (1 079)
· Periodens resultat uppgick till -7 614 KSEK (-4 884)
· Resultatet per aktie -0,49 SEK (-0,35)

Väsentliga händelser under halvåret 1 juli-31 december

· Lansering av GARD®air - världens första in vitro-test för
luftvägsallergier.

· Globalt distributionsavtal gällande GARD®tecknades med Eurosafe,
en ledande aktör inom tester för kosmetikaindustrin i Frankrike.

· SenzaGen fick patent för GARD®skin beviljat i Kina.
· Dotterbolaget i USA är numera helägt och organisationen har
förstärkts kommersiellt.

· Finansiella målsättningar fastställdes.
· De regulatoriska myndigheterna meddelade att OECD-godkännandet av
GARD®skin senarelagts.

· Peter Nählstedt invaldes i styrelsen.
Väsentliga händelser efter årets slut

· Ett förberedande steg för etablering i Kina har tagits genom ett
samarbetsavtal med en ledande expert.

För mer information, vänligen kontakta
Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB
Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com | Mobil: 0768 284822
Denna information är sådan information som SenzaGen AB är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 14 februari 2019, kl. 08.30 CET.

Om GARD
GARD är en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att
starta en allergisk reaktion hos människa. Genom att analysera
hundratals markörer genererar GARD stora mängder data och levererar
resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med
dagens standardmetod - tester på möss - som endast uppnår 70-75
procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den
allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Om SenzaGen AB (publ)
SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i
provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår
vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om
kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets
patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger
mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs
i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra
länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta
till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester.
SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i USA. För mer
information, besök www.senzagen.com.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA).
FNCA Sweden AB, +46(0)8-528 00 399 info@fnca.se, är bolagets
Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns att tillgå via
http://www.senzagen.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/senzagen/r/senzagens-bokslutskommunike-2018,c2...
https://mb.cision.com/Main/14439/2740350/990641.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.