Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-08-22

SenzaGen: SenzaGens Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

LUND, 22 augusti 2018 - SenzaGen (Nasdaq First North: SENZA)
publicerar idag sin rapport för perioden 1 januari - 30 juni 2018

VD:S KOMMENTAR

"Under det första halvåret 2018 har SenzaGen gjort betydande framsteg
både i uppbyggnaden av ett världsomspännande licens- och
distributörsnätverk inför den fullskaliga kommersialiseringen, och i
processen för att GARD™ ska erhålla rekommendationer från de globala
regulatoriska myndigheterna", säger Anki Malmborg Hager, VD på
SenzaGen AB".

PERIODEN JANUARI- JUNI 2018

· Nettoomsättningen uppgick till 360 KSEK (74)
· Periodens resultat uppgick till -8 480 KSEK(-8 192)
· Resultatet per aktie -0,55 SEK (-3,78)

VÄSENTLIGA HÄNDELSER UNDER PERIODEN

· Globalt licensavtal tecknades med Eurofins BioPharma Product
Testing Munich.

· Licensavtal tecknades med Burlesons Research Technologies i USA.
· Valideringsrapporten för GARDskin™ lämnades in till regulatoriska
myndigheter - visar på högre träffsäkerhet än något annat
marknadsfört test.

· Dr Gunilla Grundström utsågs till ny Chief Scientific Officer.
· Vid årsstämman i maj omvaldes styrelseordföranden Carl Borrebaeck
och ledamöterna Ann Gidner, Ian Kimber och Laura Chirica. Carl-Henrik
Nilsson lämnade styrelsen på egen begäran.

· SenzaGen meddelade att teckningsoptioner utnyttjats och att
tilldelning av aktier skett.

VÄSENTLIGA HÄNDELSER EFTER PERIODEN

· Valideringsrapporten för GARDpotency™ lämnades in till
regulatoriska myndigheter

- första kommersiella test för potencybestämning in vitro.
· Godkänt patent för GARDskin™ i Kina.
· Distributionsavtal gällande GARDskin™ och GARDpotency™ tecknades
med det franska kontraktslaboratoriet Eurosafe.

Den fullständiga rapporten finns tillgänglig på bolagets hemsida:
www.senzagen.com
(https://senzagen.com/investors/rapporter-och-finansiell-information/).

För mer information, kontakta:

Anki Malmborg Hager, VD, SenzaGen AB

Email: anki.malmborg.hager@senzagen.com

Telefon: 0768 284822

Om GARD™

GARD™ är en grupp med tester för analys av kemikaliers förmåga att
starta en allergisk reaktion hos människa. Genom att analysera
hundratals markörer genererar GARD™ stora mängder data och levererar
resultat med över 90 procents precision. Detta kan jämföras med
dagens standardmetod - tester på möss - som endast uppnår 70-75
procents precision. SenzaGens test kan dessutom kvantifiera den
allergiframkallande potentialen för en kemisk substans.

Om SenzaGen

SenzaGen gör det möjligt att ersätta djurförsök med genetiska tester i
provrör för att bedöma om de kemikalier vi kommer i kontakt med i vår
vardag är allergiframkallande. Det kan till exempel handla om
kosmetika, läkemedel, livsmedel och färgämnen. Bolagets
patentskyddade tester är de mest tillförlitliga på marknaden och ger
mer information än traditionella utvärderingsmetoder. Testerna säljs
i egen regi i Sverige och USA, och genom partners i flera andra
länder. De närmaste åren kommer bolaget expandera geografiskt, knyta
till sig fler distributionspartners och lansera nya, unika tester.
SenzaGen har sitt huvudkontor i Lund och dotterbolag i San Francisco,
USA. För mer information, besök www.senzagen.com.

Denna information är sådan information som SenzaGen är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om
värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 augusti 2018, kl.
08.45.

SenzaGen är listat på Nasdaq Stockholm First North (ticker: SENZA).
FNCA är bolagets Certified Adviser. Mer information om SenzaGen finns
att tillgå via http://www.senzagen.com.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/senzagen/r/senzagens-delarsrapport-1-januari--...
http://mb.cision.com/Main/14439/2597703/895368.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.