Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-07

Senzime: Pia Renaudin tillträder som ny VD för Senzime

Pressmeddelande: Uppsala, 7 februari 2019. Pia Renaudin tillträder som
ny VD för Senzime AB (publ).

Senzime tillkännagav den 19 november 2018 utnämningen av Pia Renaudin
som ny VD. Pia har idag tillträtt sin position och efterträder därmed
Catrin Molund i egenskap av tillförordnad VD.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör

Tel +46 (0) 708 - 13 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt
att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför,
under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som
möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska
ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att
monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att
säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med
operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande
marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10
miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North
(ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8-528 00 399, är Certified Adviser för
Senzime. www.senzime.com

Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 7 februari 2019, 08:45.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/senzime/r/pia-renaudin-tilltrader-som-ny-vd-fo...
https://mb.cision.com/Main/11572/2734078/986749.pdf

Författare Cision