Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-11-08

Senzime: Senzimes delårsrapport januari - september 2019

Pressmeddelande: Uppsala, 8 november, 2019. Senzime ABs (publ)
delårsrapport för perioden januari - september 2019 finns nu
tillgänglig på bolagets hemsida www.senzime.com

Finansiell information tredje kvartalet 2019

· Nettoomsättning under perioden uppgick till 2 420 KSEK (155)
· Resultatet efter finansiella poster uppgick till - 8 232 KSEK (-5
834)

· Resultatet per aktie före utspädning uppgick till -0,15 SEK
(-0,12) och efter utspädning till -0,15 SEK (-0,12)

Den i särklass viktigaste händelsen hittills under året är förstås
FDA:s godkännande av TetraGraph för försäljning i USA. Nu kan vi
äntligen påbörja försäljning på världens största marknad och jag ser
med förväntan fram emot att få erbjuda TetraGraph till de amerikanska
läkarna.

Under det tredje kvartalet tog lanseringen av TetraGraph rejäl fart
med regulatoriska godkännanden i både Korea och Japan. Vår
distributör i Korea följde upp med ytterligare order och 100 st.
TetraGraph-system beställdes av vår japanska licenspartner.
Försäljningsstarten i Japan innebär också att vi erhåller en
milstolpsbetalning.

I Europa pågår ett intensivt arbete med att etablera ett nära och
effektivt samarbete med viktiga distributörer i fokusländerna
Italien, Spanien, Frankrike, Storbritannien och Tyskland samt Norden.

Entusiasmen bland medarbetarna är stor och ledningsgruppen är
fulltalig sedan i början av oktober. Jag har mycket stort förtroende
för vårt seniora team, vilket enligt mig är en av de viktigaste
förutsättningarna för att framgångsrikt globalt lansera en ny
produkt.

I september, via en riktad emission, stärkte vi kassan med ca 30
miljoner kronor vilket ger oss möjlighet att accelerera utrullningen
av TetraGraph samt göra viktiga nyrekryteringar bland annat på
USA-marknaden.

Under årets sista kvartal kommer högsta prioritet att läggas på
USA-lanseringen, med rekrytering av en USA-chef som beräknas kunna
påbörja sitt uppdrag under det första kvartalet 2020 i samband med
registreringen av vårt amerikanska dotterbolag. Marknadssatsningar
pågår redan med utställningar såväl på USA:s största anestesi-mässa
ASA:s (American Society of Anesthesiology) årliga möte i oktober samt
PostGraduate Assembly in Anesthesiology (PGA) i New York i december.

Alla viktiga ingredienser för en global utrullning av TetraGraph är nu
på plats och vi står redo att ta oss an de fantastiska möjligheter vi
står inför.

Uppsala i november 2019, Pia Renaudin, VD

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Pia Renaudin, verkställande direktör
Tel: +46 70-813 34 17, e-post: pia.renaudin@senzime.com

Erik Bergman, CFO

Tel: +46 73-58 81 59, e-post: erik.bergman@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar och marknadsför system, drivna av unika algoritmer
och sensorer, för att följa patienters nervsystem och elektriska
impulser - inför, under och efter operation. Bolagets lösning heter
TetraGraph, ett medicintekniskt system som digitalt och kontinuerligt
mäter graden av neuromuskulär blockad i patienten. Målet är
förbättrad klinisk precision och förenklad hantering i vården. Genom
att förebygga komplikationer och möjliggöra för vårdpersonal att
följa vårdens riktlinjer och läkemedelsrekommendationer bidrar
TetraGraph till kortare sjukhusvistelser och lägre vårdkostnader - i
en värld där alla vaknar upp säkert efter operation. Visionen är en
värld utan narkosrelaterade komplikationer. Senzime verkar på växande
marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10
miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på Nasdaq First North Growth
Market (ticker SEZI). FNCA, +46 (0)8-528 00 399, info@fnca.se, är
Certified Adviser för Senzime. www.senzime.com

Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 8 november 2019, 08:45.

Pia RenaudinVD+ 46 (0)18-51 56 40pia.renaudin@senzime.com

Senzime AB

Ulls väg 29B
756 51 Uppsala, Sweden
Phone : + 46 18 51 56 40

-----------------------------------------------------------
https://news.cision.com/se/senzime/r/senzimes-delarsrapport-januari---se...
https://mb.cision.com/Main/11572/2952914/1138020.pdf
https://mb.cision.com/Public/11572/2952914/91445a73a350057d.pdf

Författare Cision News

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.