Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2017-04-03

Senzime: Senzimes företrädesemission övertecknad

Uppsala, 3 april 2017. Teckningsperioden för Senzime AB (publ)s
nyemission med företrädesrätt för bolagets aktieägare
("Företrädesemissionen") löpte ut den 28 mars 2017 och intresset för
teckning av aktier har varit stort. Företrädesemissionen tecknades
till 103 procent inom ramen för det ursprungliga erbjudandet. Bolaget
kommer således att tillföras cirka 24,4 MSEK före emissionskostnader,
vilka uppskattas till 3,1 MSEK. Inga garantiåtaganden kommer att
behöva tas i anspråk.

Företrädesemissionen har genomförts i enlighet med det beslut som
fattades vid den extra bolagsstämman den 3 mars 2017 och som innebar
antagande av styrelsens förslag om nyemission av 4 521 581 aktier med
företrädesrätt för bolagets aktieägare. Teckningskursen var 5,40 SEK
per aktie och teckningsperioden löpte från och med den 14 mars 2017
till och med den 28 mars 2017.

Sammanräkningen visar att 3 485 782 aktier, motsvarande 77,1 procent
av de erbjudna aktierna, tecknades med stöd av teckningsrätter. 1 172
712 aktier, motsvarande 25,9 procent av de erbjudna aktierna,
tecknades utan stöd av teckningsrätter. Företrädesemissionen
tecknades därmed till sammanlagt cirka 103 procent, motsvarande en
överteckningsgrad av cirka 3 procent. Bolaget tillförs cirka 24,4
MSEK före emissionskostnader.

Som bekräftelse på tilldelning av nya aktier tecknade utan stöd av
teckningsrätter översänds avräkningsnota till tecknare eller
förvaltare. Tecknade och tilldelade nya aktier ska betalas kontant på
likviddagen i enlighet med instruktion på avräkningsnotan, omkring
den 6 april 2017. Förvaltarregistrerade aktieägare erhåller besked om
tilldelning i enlighet med respektive förvaltares rutiner.

Nya aktier som tecknats med stöd av teckningsrätter förväntas
registreras hos Bolagsverket omkring den 10 april 2017. När
Företrädesemissionen är registrerad i sin helhet kommer BTA att bokas
om till aktier. De nya aktierna beräknas tas upp till handel under
vecka 16 2017.

Genom Företrädesemissionen ökar Senzimes aktiekapital med 502 397,88
SEK. Det totala antalet aktier ökar med 4 521 581, vilket innebär att
det totala antalet aktier och röster i bolaget efter
Företrädesemissionen uppgår till 40 694 224.

"Med denna finansiering säkrad kan vi accelerera kommersialiseringen
och ta sikte på ytterligare licens- och distributörsavtal som en
uppföljning av de avtal vi redan har ingått i Japan, Australien, Nya
Zeeland, Irland och England. Vårt mål är att bygga ett världsledande
bolag inom patientmonitorering. De strategiska förvärv vi genomförde
2015 och 2016 stärkte vårt erbjudande och vi har nu ett mer komplett
produktutbud. Jag vill passa på att tacka alla som visat förnyat
förtroende för bolaget och samtidigt hälsa våra nytillkomna
aktieägare varmt välkomna", säger Lena Söderström, VD i Senzime.

Rådgivare

Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Lindahl KB är
legal rådgivare till Senzime i Företrädesemissionen. Aqurat FK AB
agerar emissionsinstitut i anledning av Företrädesemissionen.

Uppsala den 3 april 2017

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Lena Söderström, VD för Senzime

Tel: 0708-16 39 12, e-post: lena.soderstrom@senzime.com

TILL REDAKTÖRERNA

Om Senzime

Senzime utvecklar unika medicintekniska lösningar som gör det möjligt
att följa patienters biokemiska och fysiologiska processer inför,
under och efter operation. I portföljen ingår patientnära system som
möjliggör automatiserad och kontinuerlig mätning av livskritiska
ämnen som glukos och laktat i blod och vävnader samt system för att
monitorera patienter som undergår narkos. Lösningarna syftar till att
säkerställa maximal patientnytta, minska komplikationer i samband med
operationer och minska vårdkostnader. Senzime verkar på växande
marknader som idag enbart i Europa och USA värderas till över 10
miljarder SEK. Bolagets aktie är noterad på AktieTorget (ATORG:
SEZI). www.senzime.com

Denna information är sådan information som Senzime AB är skyldig att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för
offentliggörande den 3 april 2017.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/senzime/r/senzimes-foretradesemission-overteck...
http://mb.cision.com/Main/11572/2229989/651861.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.