Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-10-15

Serendipity Innovations AB (publ): Kommuniké från extra bolagsstämma i Serendipity Innovations

Pressmeddelande

15 oktober 2015
Serendipity Innovations AB ("Bolaget"), höll torsdagen den 15 oktober 2015
extra bolagsstämma i Stockholm varvid det med anledning av omstruktureringen
av Serendipity-koncernen bland annat beslutades att överlåta Bolagets Venture
Management-verksamhet till Serendipity Ixora AB ("Ixora"), att godkänna
apportemission i Ixora, att ändra Bolagets namn samt att välja ny styrelse.
Som tidigare meddelats blir Jakob Holm VD för Bolaget.

Beslut om överlåtelse och godkännande av nyemission i Ixora

Stämman beslutade att godkänna styrelsens beslut om försäljning av Bolagets
Venture Management-verksamhet. Beslutet innebär i huvudsak att Bolaget till
Ixora överlåter samtliga aktier i ett för ändamålet nybildat bolag
("VM-bolaget
"), genom vilket Venture Management-verksamheten bedrivs, mot ett vederlag
bestående dels av en kontant ersättning om cirka 79 miljoner kronor, dels av
nyemitterade A-aktier i Ixora till ett värde av cirka 205 miljoner kronor.
Samtidigt sker en vederlagsfri indragning av samtliga stamaktier i Ixora som
Bolaget äger.

Det beslutades även att godkänna stämmobeslutet i Ixora om nyemission med
bestämmelse om apport till Bolaget av de 1 042 719 A-aktier som utgör del av
vederlaget för Venture Management-verksamheten. A-aktierna ska emitteras till
en kurs om 196,80 kronor per aktie och tecknas senast den 30 oktober 2015.
Tecknade A-aktier ska betalas senast den 30 oktober 2015. Bolaget är ensam
teckningsberättigad och ska som betalning för aktierna tillskjuta samtliga
aktier i VM-bolaget, till ett totalt värde om 284 282 152 kronor, varav 205
207 220 kronor utgör betalning för de nya A-aktierna. Genom emissionen ökas
Ixoras aktiekapital med 267 029,387351 kronor.

Beslut om namnbyte

Det beslutades i enlighet med styrelsens förslag att Bolagets firma ändras
till Sdiptech AB (publ).

Val av styrelse

Saeid Esmaeilzadeh och Mikael Lönn valdes till nya styrelseledamöter.
Som tidigare har kommunicerats kommer Cecilia Gunne, Bengt-Arne Vedin och
Håkan Gustavsson, som tidigare suttit i både Bolagets och Ixoras styrelser,
fortsatt endast att sitta i Ixoras styrelse. Bolagets styrelse består således
av Saeid Esmaeilzadeh, Mikael Lönn och Ashkan Pouya, med Ashkan Pouya som
styrelseordförande.

Övrigt

Beslut i anledningen av omstrukturering av Serendipity-koncernen har tidigare idag även fattats på extra bolagsstämma i Ixora. Samtliga steg i omstruktureringen avses ske i nära anslutning till den extra bolagsstämman.För mer information, vänligen kontakta:

Saeid Esmaeilzadeh, styrelseledamot, 070-718 70 61, saeid@sdip.se
Jakob Holm, VD, 076-161 21 91, jakob@sdip.se

Serendipity Innovations är ett teknologi- och entreprenörshus med innovations-
och bolagsutveckling som kärnkompetens. Bolaget bedriver verksamhet i
affärsområdena Venture Management, Technical Services och Corporate Services.

Bolagets preferensaktier handlas under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod
SE0006758348. Serendipity Innovations Certified Adviser på NASDAQ First North
Premier är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på bolagets
hemsida: www.sdip.se

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 oktober 2015.

Kommuniké från extra bolagsstämma oktober
http://hugin.info/167230/R/1959042/713971.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Serendipity Innovations AB (publ) via Globenewswire

HUG#1959042

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.