Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2015-09-15

Serendipity Innovations AB (publ): Serendipity Innovations kallar till extra bolagsstämma den 15 oktober 2015 för att pröva förslag till renodling och för

Pressmeddelande

15 september 2015

En arbetsgrupp bestående av Serendipity Innovations AB:s ("Innovations" eller
"Bolaget") styrelse och ledning samt en ägarkommitté bestående av ett antal
större aktieägare har sett över koncernens struktur och verksamhet.
Arbetsgruppen har kommit fram till vissa förslag till förändringar som bland
annat syftar till att förenkla strukturen samt tydliggöra Bolagets fokus på
förvärv, drift och utveckling av nischade tekniska verksamheter. Med
anledning härav har styrelsen idag kallat till extra bolagsstämma och
föreslår bland annat att verksamhetsområdet Venture Management
("VM-verksamheten") säljs till Serendipity Ixora AB ("Ixora"), förändringar
av styrelsen och att Bolaget byter namn.

Styrelsens förslag innebär bland annat det följande:

* VM-verksamheten föreslås säljas till Ixora. VM-verksamheten har värderats
till cirka 284 Mkr. Bolaget har för detta ändamål inhämtat en s.k.fairness
opinion från Grant Thornton.
* Serendipity Innovations föreslås byta namn till Sdiptech.
* Jakob Holm, som för närvarande är vice VD, blir ny VD. Den befintliga VD:n
Saeid Esmaeilzadeh föreslås istället bli styrelseledamot och styrelsen
föreslås i övrigt bestå av Ashkan Pouya som ordförande och Mikael Lönn som
ledamot. Därmed avgår Cecilia Gunne, Bengt-Arne Vedin och Håkan Gustavsson
som ledamöter i samband med stämman, men de föreslås kvarstå som ledamöter
i Ixora.
* Betalning för VM-verksamheten föreslås ske dels genom en kontant ersättning
om cirka 79 Mkr som ska erläggas kvartalsvis, dels genom en apportemission
till Bolaget av en ny röststark aktieklass i Ixora med samma ekonomiska
rättigheter som Ixoras befintliga preferensaktier. Värdet av de
nyemitterade aktierna uppgår till cirka 205 Mkr.
* Samtliga steg i omstruktureringen avses ske i nära anslutning till den
extra bolagsstämman.
* En extra bolagsstämma i Ixora föreslås i samband med bolagsstämman i
Bolaget besluta om att de stamaktier som Bolaget äger i Ixora löses in
vederlagsfritt. Stämman i Ixora kommer även pröva övriga beslut relaterade
till försäljningen av VM-verksamheten.

Mer om VM-verksamheten

I VM-verksamheten, som består av Venture Creation och Venture Growth, har
Serendipity Innovations dels identifierat nya teknologier och idéer, dels
tagit en aktiv ledningsroll i en portfölj av innovativa tillväxtföretag.

Datum och plats för extra bolagsstämma

Den extra bolagsstämman i Bolaget kommer att äga rum den 15 oktober 2015
klockan 10:30 på IVAs Konferenscenter på Grev Turegatan 16 i Stockholm.
Kallelsen i dess helhet finns tillgänglig på Bolagets webbplatswww.sdip.se.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Saeid Esmaeilzadeh, VD, 070-718 70 61, saeid@sdip.se
Jakob Holm, Vice VD, 076-161 21 91, jakob@sdip.se

Serendipity Innovations preferensaktier handlas på Nasdaq First North Premier
under kortnamn SDIP PREF med ISIN-kod SE0006758348. Serendipity Innovations
Certified Adviser är Erik Penser Bankaktiebolag. Mer information finns på
bolagets webbplats:www.sdip.se

Serendipity Innovations är ett teknologi- och entreprenörshus med innovations-
och bolagsutveckling som kärnkompetens. Bolaget bedriver verksamhet i
affärsområdena Venture Management, Corporate Services och Technical Services.

Informationen lämnades för offentliggörande den 15 september 2015.

Serendipity Innovations kallar till extra bolagsstämma den 15 oktober
http://hugin.info/167230/R/1952015/709926.pdf

---------------------------------------

This announcement is distributed by NASDAQ OMX Corporate Solutions on behalf of NASDAQ OMX Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: Serendipity Innovations AB (publ) via Globenewswire

HUG#1952015

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.