Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-07-17

Serneke Group AB: Delårsrapport 1 januari - 30 juni 2018

SERNEKE FORTSÄTTER ATT VÄXA

April-juni 2018

· Intäkterna uppgick till 1 681 Mkr (1 464), en ökning med 15
procent

· Rörelseresultatet uppgick till 74 Mkr (95) och rörelsemarginalen
uppgick till 4,4 procent (6,5)

· Periodens resultat uppgick till 48 Mkr (87)
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 2,05 kr (3,72)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -199 Mkr
(-39)

· Orderingången uppgick till 1 328 Mkr (1 742)
· Obligation om totalt 700 Mkr har emitterats
· Ett långsiktigt aktiesparprogram har införts för samtliga
anställda i koncernen

Januari-juni 2018

· Intäkterna uppgick till 3 166 Mkr (2 602), en ökning med 22
procent

· Rörelseresultatet uppgick till 126 Mkr (142) och rörelsemarginalen
uppgick till 4,0 procent (5,5)

· Periodens resultat uppgick till 87 Mkr (120)
· Resultat per aktie efter utspädning uppgick till 3,71 kr (5,13)
· Soliditeten uppgick till 37,3 procent (42,8)
· Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till 10 Mkr
(101)

· Orderingången uppgick till 2 456 Mkr (3 811)
· Orderstocken uppgick till 7 398 Mkr (8 308)
Ola Serneke, VD Serneke Group, kommenterar:

- Koncernen fortsätter att växa och vi ökade omsättningen med 15 procent under andra kvartalet. Samtliga fyra affärsområden har ökade intäkter och vi ser, trots en selektiv dämpning i marknaden jämfört med för ett år sedan, en fortsatt hög efterfrågan.

- Vi följer marknadsutvecklingen nogsamt och höjer beredskapen för eventuella förändringar men gör för tillfället bedömningen att de underliggande behoven i marknaden, vår specifika marknad och de kunder vi vänder oss till, utgör en stabil bas för fortsatt expansion i linje med satta mål.

Presentation av delårsrapport januari-juni 2018
Den 17 juli 2018, kl. 09:00 (CET), kommenterar Serneke Group denna
delårsrapport i en telefonkonferens med webb-presentation för
investerare, analytiker och medier. Presentationen sker på svenska
och kan följas i direktsändning via en webbsändning på
https://tv.streamfabriken.com/serneke-q2-2018. Presentationsmaterial
inför presentationen kommer att finnas tillgängligt på webbplatsen
omkring en timme före webbsändningen startar.

För att delta, vänligen ring: +46 8 56 64 2665
För mer information, kontakta:
Anders Düring, CFO
Tel: +46 70 888 77 33
anders.during@serneke.se

Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och/eller lagen
om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående
kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 17 juli, kl. 08.00
CET.

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning,
projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002
och har idag intäkter på 5,6 miljarder kronor och drygt 1 000
anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och
skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt
byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella
fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och
anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av
offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad
kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm
(Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i
Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Alingsås, Borås, Halmstad,
Helsingborg, Jönköping, Skövde, Strömstad, Trollhättan, Uppsala,
Varberg och Växjö. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq
Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/serneke-group-ab/r/delarsrapport-1-januari---3...
http://mb.cision.com/Main/12984/2576394/879462.pdf
http://mb.cision.com/Public/12984/2576394/ac5f195b5a32120f.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.