Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-10-02

Serneke Group AB: Nedskrivningar i byggprojekt påverkar Sernekes resultat i tredje kvartalet

Serneke Bygg skriver ned två byggprojekt vilket beräknas komma påverka
koncernens rörelseresultat för tredje kvartalet med cirka 70 miljoner
kronor.

- Vi är i slutfasen av två projekt vilka drabbats av betydande
kostnadsökning, främst till följd av konkurser hos
underentreprenörer. Merkostnaderna rör i huvudsak om- och merarbeten
för att på ett tillfredställande sätt färdigställa projekten, säger
Daniel Åstenius, VD för Serneke Bygg.

Rörelseresultatet i tredje kvartalet för Serneke Group AB med hänsyn
tagen till nedskrivningar beräknas att uppgå till cirka -40 Mkr (67).

- Vi är, trots en viss avmattning på några marknader, inne i en stabil
byggkonjunktur och vi ska fortsätta vår strategi att fokusera på
större order, samverkansprojekt och en hög grad av offentliga
beställare, säger Ola Serneke, CEO och Koncernchef. Det underliggande
behovet i marknaden i kombination med vår kundinriktning utgör en
stabil bas för oss att expandera mot de mål vi ställt upp.

Serneke Bygg har per september 2018 en orderstock om cirka 6,5
miljarder kronor. Till detta kommer ytterligare en rad projekt i
samverkansform vilka ligger i en första fas. Koncernens
omsättningsmål på 10 miljarder kronor 2020 med utökade
marknadsandelar i tillväxtregionerna ligger fast.

För mer information, kontakta:

Anders Düring, CFO
Tel: +46 70 888 7733
anders.during@serneke.se

Michael Berglin, vice VD
Tel: +46 31 712 97 39
michael.berglin@serneke.se

Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 2 oktober 2018 kl. 20.00 CET.

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning,
projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002
och har idag intäkter omkring 6 miljarder kronor och över 1 000
anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och
skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt
byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella
fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och
anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av
offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad
kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm
(Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i
Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Alingsås, Borås, Halmstad,
Helsingborg, Jönköping, Skövde, Strömstad, Trollhättan, Uppsala,
Varberg och Växjö. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq
Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/serneke-group-ab/r/nedskrivningar-i-byggprojek...
http://mb.cision.com/Main/12984/2633815/919929.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.