Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-12-28

Serneke Group AB: Serneke förvärvar NREP:s andel i Karlastaden Holding AB

Serneke Group AB (publ) förvärvar samtliga NREP:s aktier i Karlastaden
Holding AB. Då projektet nu går in i en fas med produktion och
fortsatt utveckling finns behov av förenklad styrning och snabbare
beslutsvägar.

2016 bildade Serneke och NREP tillsammans Karlastaden Holding AB för
att planera, bygga och utveckla Karlastaden, en ny stadsdel i
Göteborg med Karlatornet i centrum. Stadsdelen byggs i ett expansivt
område på Lindholmen med internationell prägel och dragningskraft,
mitt i ett kluster för forskning, utbildning och innovation inom ny
teknologi.

Karlastaden Holding AB har framgångsrikt genomfört en komplex
grundläggning i enlighet med utsatt plan och ingått ett långsiktigt
kontrakt med den ledande hotellkedjan Choice Hotels. I Karlatornet är
477 av totalt 594 planerade lägenheter sålda.

Nu går projektet in i en ny fas med produktion och fortsatt utveckling
och då växer behovet av förenklad styrning och snabbare beslutsvägar.

- Karlastaden skapar en ny siluett i Göteborg och är Sveriges mest
spännande stadsutvecklingsprojekt. Tillsammans med NREP har vi lagt
grunden för ett område som tillåter Göteborg att växa, men då
projektet kommit in i en ny fas där byggnation tar vid planering, har
Serneke fått möjlighet att förvärva NREP:s andel i projektet. Det
möjliggör för Serneke att fortsatt kontrollera och driva projektet
framåt och ansvara för färdigställandet, säger Ola Serneke, VD
Serneke Group AB.

- Karlastaden är ett visionärt och stort projekt, som tar mycket tid
och resurser i anspråk. Att vi nu avyttrar vår andel i Karlastaden
Holding AB beror främst på en vilja att frigöra utrymme för andra
projekt. Genom att avyttra våra aktier till Serneke bidrar vi till
att projektet blir lättare att koordinera och genomföra. Det säger
Rickard S. Dahlberg, partner på NREP.

Genom förvärvet kontrollerar nu Serneke sammanlagt 240 000
kvadratmeter byggrätter för kontor, bostäder och handel i vad som
blir en ny blandstad i Göteborg.

Förvärvet av samtliga NREP:s aktier i Karlastaden Holding AB, vilka
utgör 50 procent av det totala antalet aktier, uppgår till en
köpeskilling om 600 miljoner kronor, att betalas i likvida medel vid
tillträde.

Karlastaden Holding AB kommer från och med december 2018 att
konsolideras i Serneke Group AB.

För mer information, kontakta:

Ola Serneke, VD Serneke Group AB
Tel: +46 31 712 97 05
ola.serneke@serneke.se

Anders Düring, CFO Serneke Group AB
Tel: +46 70 888 7733
anders.during@serneke.se

Denna information är sådan information som Serneke är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för
offentliggörande den 28 december 2018 kl. 11.30 CET.

Serneke är en snabbt växande koncern verksam inom bygg, anläggning,
projektutveckling och fastighetsförvaltning. Koncernen grundades 2002
och har idag intäkter omkring 6 miljarder kronor och cirka 1 100
anställda. Genom att tänka nytt driver Bolaget utvecklingen och
skapar effektivare och mer innovativa lösningar för ett ansvarsfullt
byggande. Bolaget bygger och utvecklar bostäder, kommersiella
fastigheter, industrilokaler, offentliga byggnader, vägar och
anläggningar samt övrig infrastruktur. Bolagets kunder utgörs av
offentliga och kommersiella beställare och verksamheten är fokuserad
kring de tre storstadsregionerna Göteborg (Region Väst), Stockholm
(Region Öst) och Malmö (Region Syd). Serneke har sitt huvudkontor i
Göteborg och kontor i Stockholm, Malmö, Alingsås, Borås, Eskilstuna,
Halmstad, Helsingborg, Skövde, Strömstad, Trollhättan, Uppsala,
Varberg och Växjö. Bolagets B-aktie (SRNKE) är noterad på Nasdaq
Stockholm sedan november 2016.

Mer information om Serneke Group AB finns på www.serneke.se

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/serneke-group-ab/r/serneke-forvarvar-nrep-s-an...
https://mb.cision.com/Main/12984/2708518/969516.pdf

Författare Cision

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.