Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2020-04-27

SERSTECH AB: Beslut vid ordinarie årsstämma

Serstechs årsstämma hölls den 27 april 2020.

Beslöts att fastställa resultat och balansräkning.

I enlighet med styrelsens förslag beslöts att ingen utdelning skulle
lämnas.

Beslöts att bevilja ansvarsfrihet för styrelseledamöter och verkställande
direktör.

Beslöts att styrelsen ska bestå av fyra styrelseledamöter utan suppleanter.

Omvaldes Christer Fåhraeus, Sverker Göranson, Arve Nilsson och Thomas
Pileby  till styrelseledamöter för tiden intill slutet av nästa årsstämma.
Valdes Thomas Pileby till ordförande i styrelsen.
Beslöts vidare att arvode till styrelseledamöterna ska utgå med totalt
560.000 kronor, att fördelas med 200.000 kronor till styrelseordföranden
och 120.000 kronor vardera till övriga ledamöter. 

Per-Arne Petersson som ej är valbar p.ga. rotationsprincipen avtackades för
sin tid  som revisor. Till ny revisor valdes Cecilia Andrén Dorselius från
PWC Malmö.

För mer information vänligen kontakta:

Stefan Sandor,
VD, Serstech AB
tel: +46 739 606067
e-post: ss@serstech.com

Thomas Pileby, 
Styrelseordförande Serstech AB
tel: +46 702 072643
e-post: tp@serstech.com

eller besök www.serstech.com

Informationen i denna rapport är sådan som Serstech AB (publ.) är skyldigt
att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande
den 27 april, 2020 kl. 17.00
Certified Adviser till Serstech AB är Västra Hamnen Corporate Finance AB,
tel: 040-20 02 50, e-mail: ca@vhcorp.se

.
Om Serstech
Serstech skapar medvetande om kemikalier i samhället genom att omvandla
information från mätinstrument och databaser till kunskap som gör
verksamheter effektivare. Genom en kombination av en säker molnlösning och
innovativa instrument baserade på ramanteknik, skapar vi snabbt enkla
system som hanterar allt från sprängämnen och narkotika till farligt gods,
industri- och läkemedelskemikalier. Kunder inom industrin sparar tid och
pengar genom snabb och enkel kvalitetskontroll av råvaror, medan man inom
tull, polis och miljösäkerhet skapar ett tryggt och säkert
samhälle. Distributörer och partners är spridda världen över. Serstechs
huvudkontor ligger i Lund, tillverkning sker i Sverige. Serstech är noterat
på Nasdaq First North. Läs mer: www.serstech.com

.

Författare Hugin Nyheter

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.