Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2018-01-08

SERSTECH AB: Extra bolagsstämma i Serstech

På extra bolagsstämma i Serstech AB (publ) den 8 januari 2018 beslöts bland
annat att godkänna styrelsens beslut om nyemission från den 6 december 2017
samt att, i anslutning därtill, ändra bolagets bolagsordning.

Beslutet om nyemissionen innebär i huvudsak att bolagets aktiekapital ökas med
högst cirka
2 404 474 kronor genom emission av högst 21 373 102 nya aktier.
Teckningskursen uppgår till 1,15 kronor per aktie. Rätt att teckna de nya
aktierna ska med företrädesrätt tillkomma bolagets aktieägare, varvid två
befintliga aktier ska berättiga till teckning av en ny aktie. Teckning kan
även ske utan företrädesrätt. De nya aktierna ska tecknas under perioden 15 -
30 januari 2018 och avstämningsdag för rätt att delta i emissionen är den 11
januari 2018. Företrädesemissionen omfattas av garantiåtaganden i sin helhet.

För ytterligare detaljer samt information om bakgrund till och motiv för
nyemissionen, se Serstechs pressmeddelande den 7 december 2017.

Fullständiga villkor och anvisningar för nyemissionen samt övrig information
om Serstech kommer att framgå av det informationsmemorandum som offentliggörs
före teckningsperiodens början.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

---------------------
| Thomas Pileby |
|CFO, Serstech AB |
|0702-07 26 43 |
|tp@serstech.com |
---------------------
Denna information är sådan information som Serstech AB (Publ) är skyldigt att
offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen
lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande kl
15.30 den 8 januari 2018.

Om Serstech ABSerstech skapar medvetande om kemikalier genom att kombinera mätdata från en
handhållen Ramanspektrometer, Serstech Indicator, med en säker systemlösning,
ChemDash. Den användarvänliga lösningen identifierar, hanterar och analyserar
kemikalier som kan påverka säkerheten i samhället - kemikalier som finns i t
ex sprängämnen, explosiver och narkotika. Distributörer och partners är
spridda världen över. Serstechs huvudkontor ligger i Lund, all tillverkning
sker i Sverige. Serstech är noterat på Nasdaq First North. Certified adviser
till Serstech är Västra Hamnen Corporate Finance AB. Läs mer:
www.serstech.com.

---------------------------------------
This announcement is distributed by Nasdaq Corporate Solutions on behalf of Nasdaq Corporate Solutions clients.
The issuer of this announcement warrants that they are solely responsible for the content, accuracy and originality of the information contained therein.
Source: SERSTECH AB via Globenewswire

Författare Hugin

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.