Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2016-02-25

Serstech: Beslut vid extra bolagsstämma den 25 februari 2016

Vid extra bolagsstämma i Serstech AB godkändes styrelsens beslut om
företrädesemission enhälligt.

Styrelsens beslut innebär, att bolagets aktiekapital ska ökas med
högst 2,404,473,975 kronor genom emission av högst 21.373.102 nya
aktier. Följande villkor ska gälla.

1. Avstämningsdag för rätt att delta i nyemissionen ska vara den 29
februari 2016.

2. Rätt att teckna nya aktier ska med företrädesrätt tillkomma
bolagets aktieägare, varvid en befintlig aktie ska berättiga till
teckning av en ny aktie.

3. Aktier som inte tecknas med företrädesrätt ska tilldelas dem som
tecknat aktier med stöd av teckningsrätter och anmält intresse för
teckning även utan företrädesrätt, varvid - vid överteckning -
fördelning ska ske i förhållande till det antal teckningsrätter som
sådana personer utnyttjat för teckning och, i den mån detta inte kan
ske, genom lottning. Därefter ska tilldelning ske till övriga
personer som anmält sig för teckning utan företrädesrätt, varvid -
vid överteckning - fördelning ska ske i förhållande till det antal
aktier som angetts i respektive teckningsanmälan och, i den mån detta
inte kan ske, genom lottning. Eventuella därefter återstående aktier
ska tilldelas de personer som enligt avtal med bolaget i förväg
åtagit sig att teckna aktier i nyemissionen, i förhållande till
gjorda åtaganden.

4. De nya aktierna ska berättiga till utdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna införts i bolagets aktiebok.

5. Teckning ska ske under perioden 2 - 17 mars 2016, eller, såvitt avser teckning enligt punkt 3, sista meningen, senast tre bankdagar därefter. Styrelsen ska dock ha rätt att förlänga teckningstiden.

6. Teckningskursen ska vara 1,10 kronor per aktie.

7. Teckning med stöd av teckningsrätter ska ske genom kontant betalning.

8. Teckning utan stöd av teckningsrätter ska ske på särskild anmälningssedel inom den tid som anges i punkt 5, varefter betalning ska erläggas kontant i enlighet med instruktion på avräkningsnota, dock senast tre bankdagar från erhållande av avräkningsnota.

9. Verkställande direktören bemyndigas att vidta de formella justeringar i beslutet som kan visa sig erforderliga i samband med registrering därav.

För ytterligare information kontakta

Mikael Wanland, VD, 0760 941217 , mw@serstech.com

eller

Thomas Pileby Styr.ordf., 0702 072643, tp@serstech.com

###

Om Serstech AB

Serstech skapar medvetande om kemikalier i samhället genom att
omvandla information från mätinstrument och databaser till kunskap
som gör verksamheter effektivare. Genom en kombination av en säker
molnlösning och innovativa instrument skapar bolaget snabbt enkla
system som hanterar allt från narkotika och sprängämnen till farligt
gods och industrikemikalier. Kunder inom industrin sparar tid och
pengar genom snabb och enkel kvalitetskontroll av råvaror, medan man
inom tull, polis och miljösäkerhet skapar ett tryggt och säkert
samhälle. Serstech är noterat på AktieTorget och har sitt kontor på
Ideon i Lund.

.

-----------------------------------------------------------
http://news.cision.com/se/serstech/r/beslut-vid-extra-bolagsstamma-den-2...
http://mb.cision.com/Main/11658/9925092/482194.pdf

Författare ATORG

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.