Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-04-12

SHB-PROGNOS: BNP ÖKAR 1,5% 2019, 1,3% 2020

STOCKHOLM (Direkt) Kombinationen av en svagare global tillväxt och ett minskat
inhemskt bostadsbyggande gör att det nu stundar några magrare år i Sverige
med en gradvis avmattning av BNP-tillväxten och en stigande arbetslöshet.

Det skriver Handelsbanken i en konjunkturprognos på tisdagen.

Handelsbanken spår att Sveriges BNP ökar 1,5 procent i år, 1,3 procent nästa
år och 1,1 procent 2021.

I föregående prognos, i januari, spåddes en BNP-tillväxt på 1,5 procent i år
och 1,8 procent nästa år.

"Vi räknar med att den svenska konjunkturen mattas av tydligt i år och att
magrare år väntar. Det är inte en djup kris vi ser framför oss, utan snarare
flera år med svag tillväxt", säger Handelsbankens chefsekonom Christina Nyman
i en kommentar.

Efter den oväntat starka tillväxten i slutet av 2018 räknar Handelsbanken nu
med att BNP mattas av mer än de tidigare bedömt.

"För det första har vi blivit mer pessimistiska om global tillväxt, vilket
slår mot svensk exporttillväxt. Vi räknar med att svagare omvärld och export
sänker investeringstillväxten, som tidigare bedömdes kunna motverka fallet i
bostadsbyggandet. I den här bistrare miljön antar vi att bostadsbyggandet
fortsätter sjunka något både 2020 och 2021, till skillnad mot tidigare då vi
förväntade oss en utplaning nästa år", skriver banken i sin prognos.

Arbetsmarknaden väntas förbli stark ännu ett tag, vilket drar upp
löneökningstakten något, men från årsskiftet väntas arbetslösheten långsamt
vända uppåt. Löneavtalen i kommande avtalsrörelse 2020 väntas bli något högre
än de nuvarande avtalen.

När energipriserna normaliseras spås KPIF-inflationen sjunka senare under
året. De aningen högre löneavtalen 2020 väntas bidra till att hålla uppe
kostnadstrycket 2020, men mot det står att konjunkturavmattningen då också
blivit allt tydligare.

"Dels dämpas importpriserna på grund av lägre global inflation, dels urholkas
företagens möjligheter till prishöjningar när efterfrågetillväxten från
hushållen bromsar in", skriver Handelsbanken.

Inflationen väntas därför ihållande ligga under Riksbanken 2-procentsmål, med
en KPIF-inflation på 1,7 procent under alla tre prognosår.

Riksbanken väntas höja reporäntan en gång till, i september, till 0,00 procent
för att därefter hålla den oförändrad under 2020 och 2021.

"Även om inflationen blir kvar under målet 2021 är vår bedömning att det inte
är tillräckligt för att Riksbanken ska sänka räntan igen. Finanspolitiken ger
vid det laget visst stöd till ekonomin, samtidigt som
stabiliseringspolitikens svängrum kan visa sig begränsat även på den
fronten", skriver Handelsbanken.

Med denna konjunkturbild och en fortsatt låg reporänta är det enligt
Handelsbanken inte mycket som talar för en starkare krona.

"Samtidigt finns det en betydande oförklarad komponent i den svaga kronan,
vilket talar för att en normalisering ligger i korten. Vi räknar med att det
bidrar till en förstärkning de närmaste åren, men bara en bit på väg mot
jämvikten", skriver de.

Globalt väntas konjunkturen försvagas i år, då inte bara Kina och euroområdet
väntas bromsa utan även USA.

"Kapacitetsbegränsningar, politisk osäkerhet och handelskonflikter tynger
tillväxten, och hushållen håller hårdare i plånboken", skriver Handelsbanken.

Centralbankerna har nu bytt kurs för att mildra avmattningen och Handelsbanken
räknar med att det inte blir någon höjning alls från ECB i denna
konjunkturcykel samtidigt som Federal Reserve, som ju har en högre ränta i
utgångsläget, sänker sin styrränta under 2020.

"Men möjligheterna att kick-starta tillväxten med räntesänkningar är betydligt
mindre idag. Världsekonomin är dåligt rustad för lågkonjunktur", säger
Christina Nyman.

Enligt Handelsbanken riskerar konjunkturnedgången att bli både djupare mer
utdragen än normalt i euroområdet, med tanke på att räntorna är låga i
utgångsläget och skuldsättningen högre i flera länder. Det finns en risk för
en ny statsskuldskris i högt skuldsatta länder som Italien. I USA finns ett
större utrymme, men även där är det mindre än normalt.

Handelsbanken 2019 2020 2021
==============================================================
BNP 1,5% 1,3% 1,1%
Arbetslöshet 6,1% 6,3% 6,7%
KPIF
1,7% 1,7% 1,7%
==============================================================

Bild: BNP-prognos

---------------------------------------
Makroredaktionen +46 8 5191 7931, http://twitter.com/makroredaktion

Nyhetsbyrån Direkt

Tala om vad ni tycker

Tala om vad ni tycker

Ni är just nu inne på en betaversion av nya aktiespararna. Lämna gärna feedback på vad ni tycker i formuläret nedan.