Bli medlem
Bli medlem

Du är här

2019-02-06

SHB: RESURSER ATT DELA UT KVAR I BANKEN - VD

STOCKHOLM (Direkt) Handelsbankens resurser till att dela ut finns kvar i
banken - det är inte kapital som försvinner.

Det sade Handelsbankens vd Anders Bouvin under onsdagsförmiddagens
rapportpresentation.

"Den ekonomiska återhämtningen håller på att drastiskt försämras med Kina som
går mycket sämre och Europa som går sämre (än innan)", sade han med tillägg
att USA också kan komma att bromsa in.

Att banken behåller knappt 40 procent av nettovinsten för 2018 kommer att "ge
möjligheter" om läget skulle bli besvärligare.

"Vi rör oss inte in i någon ny finanskris. Men vi vill ha kapacitet om läget
försämras och vi ser tecken på att det är lite besvärligare", sade han.

Den något "oroligare omvärlden" har märkts på de europeiska kreditmarknaderna
under 2018 med gradvis ökade spreadar, påpekade Anders Bouvin.

Att SHB ökade sin förfinansiering och förlängde upplåningen gav en kostnad på
räntenettot under 2018. Kostnaden för dubbelfinansieringen under 2018 kommer
att betala tillbaka sig under 2019, fortsatte vd:n.

Då kostnaderna för finansiering har gått upp har det i sin tur varit relevant
att ändra på utlåningsräntor, angav finanschef Rolf Marquardt.

Avseende bolån uppgav Anders Bouvin att SHB:s marginal har legat stabil på 105
baspunkter. På bolånefronten har banken märkt av att en större andel svenska
kunder, sedan det andra halvåret 2018, har valt att binda räntan på tre år.

---------------------------------------
Malcolm Svensson Rothmaier +46 8 5191 7918

Nyhetsbyrån Direkt